O nas

Instytut Wolności to niezależny politycznie think-tank

Pracujemy na rzecz silnej, bezpiecznej, demokratycznej Polski leżącej w sercu zachodniego świata; na rzecz sprawnego, efektywnego i odpowiedzialnego państwa opartego na stabilnych, transparentnych, dobrze zarządzanych instytucjach.

Szkoła Przywództwa - otwarcieTworzymy wspólnotę zaangażowanych obywateli. Wolność jest dla nas wielkim darem, wartością, o którą należy się troszczyć i której trzeba bronić.

Jesteśmy miejscem spotkania, dialogu, kształtowania i ścierania się różnych wizji rozwoju Polski, Europy i świata.

Budujemy fundamenty silnego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Kształcimy przyszłe elity – ludzi zdolnych do strategicznego myślenia, sprawnego zarządzania państwem – aktywnych obywateli zaangażowanych w życie wspólnoty – swojego środowiska, miasta, państwa.

Współpracujemy ze światem polityki, biznesu, nauki i administracji. Tworzymy inicjatywy wspierające edukację, przedsiębiorczość; bierzemy udział w dyskusji o sprawach międzynarodowych, pomagamy w budowaniu dobrych stosunków Polski z najważniejszymi partnerami za granicą.

Wierzymy, że dynamicznie rozwijająca się Polska, silnie osadzona w międzynarodowych strukturach Unii Europejskiej i NATO, może odegrać ważną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa zrównoważonego rozwoju, stabilności i pokoju na całym świecie.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.