O nas

 

 

Instytut Wolności to niezależny politycznie think-tank

Jesteśmy po to, by zwracać uwagę na ważne dla Polski kwestie.

Tworzymy idee i rzetelną wiedzę we współpracy z najwybitniejszymi przedstawicielami polityki, biznesu i nauki.

Poprzez nasze inicjatywy poprawiamy jakość debaty publicznej, upowszechniamy strategiczne myślenie o Polsce i świecie w kategoriach długoterminowych.

Kształcimy przyszłe elity Polski: prowadzimy działalność edukacyjną, organizujemy seminaria dla najwybitniejszych młodych ludzi wkraczających do życia publicznego.

Wspieramy rozwój polskiej demokracji oraz gospodarki, a także dbamy o umacnianie międzynarodowej pozycji Polski, w tym w szczególności w Unii Europejskiej, rozumianej jako wspólnota wolnych narodów; chcemy umacniać bezpieczeństwo Polski w ramach wspólnoty euroatlantyckiej, rozwijamy współpracę krajów Europy środkowo-wschodniej.

Instytut Wolności to również miejsce przejrzystego dialogu między biznesem, polityką, administracją i nauką. Chcemy być miejscem, w którym te grupy będą się spotykać i wzajemnie na siebie oddziaływać.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.

FreshMail.pl