Zredefiniować obecność Polski w UE

Paweł Krulikowski

Polska musi na nowo zdefiniować swoje priorytety wobec Unii Europejskiej. Po wyjściu Wielkiej Brytanii kraje strefy euro stają się wyraźnym jądrem wspólnoty, w którym podejmowane będą wszystkie najważniejsze decyzje.  

Brexit postawił Polskę w niezwykle trudnej sytuacji. Oto bowiem znika bardzo duża przeszkoda w natychmiastowym skupieniu najważniejszych decyzji w Unii Europejskiej dookoła krajów strefy Euro. Polska, wbrew swojej woli, może stać się więc „pierwszym hamulcowym” postępującej integracji, jako kraj konsekwentnie wzbraniający się przed przyjęciem wspólnej waluty.

Polska realnie zagrożona jest wypchnięciem poza główny nurt decyzyjny i pozostawieniem w osamotnieniu. Nic nie wskazuje bowiem na to, aby dotychczasowi przywódcy Unii Europejskiej zamierzali zmieniać swoją politykę dotyczącą integracji. Wręcz przeciwnie. Odpowiedzią na brytyjski kryzys będzie propozycja zacieśniania więzi. Warto zauważyć, że w bezpośredniej reakcji na Brexit, premier Belgii Alexander De Croo zaproponował poszerzenie współpracy państw Unii, aby „uczynić ją jeszcze bardziej efektywną”.

Rezygnacja Wielkiej Brytanii z członkostwa oznacza zatem nowy wymiar dyskusji wewnętrznej o naszej obecności w Unii Europejskiej. Czeka nas zapewne debata o przyjęciu Euro. Zwolennicy wejścia do strefy wspólnej waluty zyskali bardzo poważne argumenty w dyskusji.

Ogromne wyzwanie stoi przed polską dyplomacją. Nie możemy pozwolić sobie na odsunięcie nas od kluczowych decyzji w ramach Unii. Strukturalna reforma na poziomie całej wspólnoty jest na chwilę obecną niemożliwa. MSZ musi podjąć wszelkie działania, aby Polska rozwiązywała problemy wynikające z Brexitu razem z całą Unią, a nie stała się tylko kontestatorem jej działań. Konieczne będą dwustronne rozmowy z Niemcami i Francją i ogromną rolę odegrać powinien tutaj Prezydent Andrzej Duda oraz skoncentrowany na sprawach europejskich wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Spokojni możemy być natomiast w innych, pragmatycznych wymiarach. Jeżeli chodzi o stabilność europejskiego budżetu wyjście Wielkiej Brytanii niczego nie zmieni w obecnej perspektywie finansowania unijnych programów. Brexit nie powinien też w znaczący sposób dotknąć polskich emigrantów, pracujących na Wyspach. Ich sytuacja pozostanie stabilna.

Paweł Krulikowski

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.