Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Zelenski postuluje włączenie Polski do formatu mińskiego - Instytut Wolności

Zelenski postuluje włączenie Polski do formatu mińskiego

Ярослав Бурдовицин [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
Kandydat w wyborach prezydenckich Wołodymyr Zelenski odniósł się do swojej wizji stosunków polsko-ukraińskich w razie objęcia przez niego urzędu.

Zelenski za najważniejszy wymiar relacji pomiędzy sąsiadującymi krajami uznał stosunki międzyludzkie. Kandydat wyraził opinię, że dla emigrantów zarobkowych z Ukrainy doświadczenie zdobyte zarówno w Polsce jak i Czechach jest „uniwersytetem europejskiego stylu życia”, gdzie uczą się standardów pracy i prowadzenia biznesu. Jego zdaniem jednak najważniejsze, by tacy europejscy „absolwenci mieli gdzie i chcieli wracać”. Jednocześnie Zelenski unika komentowania trudnych tematów, a w zakresie wzajemnych relacji historycznych podkreśla… pozytywną rolę polsko-ukraińskiej organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.

Ciekawy jest natomiast postulat Zelenskiego, by włączyć Polskę do międzynarodowych rozmów dotyczących sytuacji w Donbasie, zwłaszcza do współpracy w ramach tzw. porozumienia Mińsk II. Zdaniem kandydata byłoby to naturalne z punktu widzenia polityki międzynarodowej w regionie oraz korzystne dla samej Ukrainy. Zelenski podkreślił również konieczność wzmocnienia współpracy biznesowej i inwestycyjnej Polski i Ukrainy oraz podobną percepcję zagrożenia rosyjskiego w wielu obszarach.

Więcej na ten temat w komentarzu Ołeksandra Szewczenki i Macieja Zaniewicza na Eastbook.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.