Zapraszamy na praktyki studenckie

Serdecznie zapraszamy do podjęcia praktyk studenckich w naszej organizacji.

Umożliwiamy współpracę i wzmacnianie swoich umiejętności w takich obszarach jak:

  • research i redagowanie treści dot. spraw międzynarodowych (w j. polskim i obcych),
  • organizacja debat i otwartych spotkań,
  • prowadzenie komunikacji w sieciach społecznościowych,
  • organizacja programów szkoleniowych.
  • obsługa biura.

Oferujemy możliwość współtworzenia interesujących projektów takich jak Ekspresy Międzynarodowe, Szkoła Przywództwa, Przywództwo. Poziom Wyżej, Polska w Praktyce, poznanie energicznie działającej organizacji od środka i uczestniczenia w wewnętrznych warsztatach szkoleniowych.

Zapewniamy indywidualną opiekę merytoryczną osoby koordynującej praktyki.

Czas pracy oraz dobór godzin jest elastyczny – do wspólnego ustalenia. Praca w centrum Warszawy z możliwością realizacji poszczególnych zadań zdalnie. Wydajemy zaświadczenie o odbyciu praktyk.

Mile widziane będą osoby posługujące się językiem niemieckim.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV prosimy wysyłać na adres: biuro@instytutwolnosci.pl. Na ten adres można wysyłać również pytania dot. praktyk.

Do dokumentów rekrutacyjnych prosimy dołączyć następującą informację: Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Instytut Wolności z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 27/14 danych osobowych zawartych w moim dla celów prowadzenia rekrutacji do odbycia praktyk studenckich.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.

FreshMail.pl