Za nami 6. zjazd 8. edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności

Merytorycznie, inspirująco, ale także intrygująco. 

Tak możemy skonkludować ostatni – 6. zjazd Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, jaki miał miejsce 22-23 kwietnia 2023r. I tym razem mogliśmy liczyć na znakomitych wykładowców.  W niedzielę zaszczycił nas swoją obecnością profesor Andrew A. Michta. 

Na słowa uznania zasługują także nasi Słuchacze, którzy mieli mnóstwo trudnych i czasami szczerych pytań do gości. Za nami wykłady, które poprowadzili:

  • Cezary Kaźmierczak – Prezes Związek Przedsiębiorców i Pracodawców / Union of Entrepreneurs and Employers, Przewodniczący Rady Nadzorczej Warsaw Enterprise Institute, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Temat przewodni to “Zarządzanie w MŚP oraz NGO”. 
  • Pawel Musialek – Prezes Klub Jagielloński, który nakreślił temat: “Do czego służy trzeci sektor?”
  • Przemysław Janiszewski – Członek Zarządu Unibep S.A., Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego, który opowiedział o różnicach kulturowych w kontekście efektywności biznesowej.
  • Robert Kozak – Managing Partner w Business Development Connsulting, manager, coach, dziennikarz, były twórca i szef polskiego oddziału BBC, były szef Wiadomości i Teleexpressu w TVP 1. Jego kluczowy przekaz związany był z emocjonalnych przywództwem.
  • Zbigniew Jagiełło – Członek Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności BLIK, Asseco Group, PrivatBank oraz Ekoenergetyka, poprowadził interesującą debatę na temat równego dostępu do informacji oraz rangi technologii w sektorze bankowości. 
  • Andrew A. Michta – doktor, politolog, dziekan College of International and Security Studies działającym w ramach George C. Marshall Center. Pan Profesor wprowadził nas w arkana na temat kluczowych wyzwań bezpieczeństwa narodowego. 

Dziękujemy Partnerom 8. edycji Szkoły Przywództwa: Żabka Polska, PKO Bank Polski oraz AstraZeneca.

Fot.: Hubert Szczypek

 

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.