Sankcje wobec Rosji: obecny status, perspektywy, sukcesy i luki w wielostronnym międzynarodowym reżimie sankcji

Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Sankcje wobec Rosji: obecny status, perspektywy, sukcesy i luki w wielostronnym międzynarodowym reżimie sankcji

18 grudnia 2019

(English version below)

Serdecznie zapraszamy na prezentację raportu:
„Sankcje wobec Rosji: obecny status, perspektywy, sukcesy i luki w wielostronnym międzynarodowym reżimie sankcji wobec Federacji Rosyjskiej” 18 grudnia 2019 (środa) o godz. 14:00 w Instytucie Wolności, Hoża 27/14, 00-521 Warszawa.

Raport powstał dzięki współpracy inicjatywy pozarządowej „Sanction 2020”, Institute of World Policy, International Centre for Policy Studies i Ukrainian Institute for the Future.

Agresywne rosyjskie działania przeciwko Ukrainie w 2014 r., w tym nielegalna aneksja Krymu i inwazja wojskowa w Donbasie, podważyły podstawowe zasady stosunków międzynarodowych I doprowadziły do wprowadzenia międzynarodowego system sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. Sankcje pozostają kluczowym instrumentem wywierania presji, zmuszając rosyjskie przywództwo do przestrzegania prawa międzynarodowego, szanowania niepodległości Ukrainy, zakończenia konfliktu w regionie Donbasu i powrotu Krymu pod zwierzchnictwo Ukrainy.

Jednakże, obecny reżim sankcji jest nękany przez szereg luk i wymaga pilnej poprawy. Aby określić obecne luki w systemie sankcji i zasugerować naglące uprawnienia indywidualnych i gospodarczych sankcji, a także nakreślić wyraźne standardy dla korekty systemu sankcji, przedstawiamy projekt badawczy: „Sankcje wobec Rosji: obecny status, perspektywy, sukcesy i luki w wielostronnym międzynarodowym reżimie sankcji wobec Federacji Rosyjskiej”, który został przygotowany we wrześniu 2019 r. z udziałem ekspertów wiodących ukraińskich think tanków, w tym International Centre for Policy Studies, Ukrainian Institute for the Future, polskiej inicjatywy pozarządowej „Sanction 2020” oraz Institute of World Policy i szeregu innych.

Zapraszamy do udziału w dyskusji – okragłym stole która zostanie poprzedzona krótką prezentacją publikacji (20-30 minut).

ZAREJESTRUJ SIĘ

Udział wezmą:

Anastacia Galouchka – ekspert ds. prawa międzynarodowego i praw człowieka Міжнародний Центр Перспективних Досліджень – МЦПД (Kijów, Ukraina)

Anna Talimonchuk – fundatorka kampanii Sanctions2020

Wprowadzenie: Maciej Piotrowski – ekspert ds. Ukrainy w Instytucie Wolności

Spotkanie w języku angielskim.

 

Sanctions against Russia presentation of paper by Ukrainian think-tank

Russian aggressive actions against #Ukraine in 2014, including the illegal annexation of Crimea and the military invasion in Donbas, undermined the basic principles of international relations and have led to the introduction of an international sanctions regime against the #RussianFederation. Sanctions remain a key instrument to exercise pressure, forcing Russian leadership to adhere to international law, respect Ukraine’s independence, end the conflict in the #Donbas region, and to return #Crimea under Ukrainian sovereignty.

However, the current sanctions regime is plagued by a number of lacunae and is in dire need of improvement. In order to specify current gaps in the sanctions system, suggest urgent improvements of individual and economic sanctions, as well as outline clear benchmarks for revision of the sanctions regime, we present the research project: “Sanctions against Russia: the current status, prospects, successes and gaps in the multilateral international sanctions regime against the Russian Federation”, which was prepared in September 2019 with participation of experts of leading Ukrainian think tanks, including the International Centre for Policy Studies, the Ukrainian Institute for the Future, the Polish non-governmental initiative “Sanctions 2020”, the Institute of World Policy and a number of others.

We’d be pleased to invite you to join this round table discussion, which will be preceded by a short presentation of the paper (20-30 minutes) before opening up the floor to yourrespective comments and questions.

When: Wednesday, 18.12.2019, 14:00

Where: Instytut Wolności, Hoża 27/14, 00-521 Warsaw

REGISTER

The paper will be presented by:

Anastacia Galouchka – expert International Law and Human, Rights, Міжнародний Центр Перспективних Досліджень – МЦПД (Kyiv, Ukraine)

Anna Talimonchuk – Founder of the Sanctions2020 Campaign

Introduction by: Maciej Piotrowski – Ukraine expert of The Freedom Institute

Szczegóły

Data:
18 grudnia 2019
Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.