Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Wyborcze fałszerstwa, nowy budżet i różnice regionalne w Wielkiej Brytanii - Instytut Wolności

Wyborcze fałszerstwa, nowy budżet i różnice regionalne w Wielkiej Brytanii

Czego spodziewać się po brytyjskim budżecie na 2019 rok?

Kanclerz Skarbu Philip Hammond zapowiedział, że przedstawienie projektu budżetu nastąpi 29 października. Eksperci zakładają, że „jesienny budżet” będzie różniło wiele od planów finansowych z poprzednich lat.

Prognozowane wpływy podatkowe są wysokie, coraz częściej mówi się o końcu okresu oszczędności, jednakże niepewność fiskalna związana z brexitem daje kanclerzowi bardzo wąskie pole manewru. Kluczowe z jego punktu widzenia jest pokazanie, w jaki sposób zapewni środki budżetowe na obiecane przez premier May 20 mld funtów na National Health Service. O ile rząd nie zakłada podwyżki podatków, konieczne będzie znalezienie dodatkowych środków na NHS i zapewnienie bufora fiskalnego na wypadek wstrząsów związanych z brexitem.

Eksperci wskazują, że aby ustabilizować pozycję rządu, budżet musi obejmować sprawy społeczne, ale bez narzucania nowych, niepopularnych podatków. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, muszą być one dokładnie ukierunkowane: polityka fiskalna winna być przede wszystkim jasna i szeroko akceptowana. Jednym z dyskutowanych rozwiązań jest tzw. „Amazon Tax”. Kanclerz sugerował już możliwość wprowadzenia podatku od sprzedaży internetowej. Próba wyrównania w ten sposób szans pomiędzy tradycyjnymi sprzedawcami detalicznymi, a dużymi platformami internetowymi, wymagać będzie z pewnością uważnej implementacji. Jeśli nowy podatek zostałby ustanowiony w celu sfinansowania opieki społecznej dla osób starszych, zostanie przyjęty ze zrozumieniem – zakłada Hammond.

Innym obszarem potencjalnych zmian są opłaty paliwowe, które zostały zamrożone na 8 lat. Inne proste zmiany obejmują modyfikację dwóch ulg podatkowych (w zakresie własności przedsiębiorstw i w rolnictwie).

Źródła: Telegraph, FT


 

Europejski Bank Centralny ostrzega

Europejski Bank Centralny ostrzegł banki, że mają maksymalnie trzy lata po brexicie, aby ograniczyć korzystanie z modelu „back-to-back”, który ułatwia utrzymanie personelu i kapitału w Wielkiej Brytanii. Porozumienie „back-to-back” umożliwia księgowanie transakcji i pożyczek przetwarzanych w UE w Londynie.

Andrea Enria, szef Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, powiedział niedawno, że po brexicie nie ma „zakazu” transakcji back-to-back, ale EBC, który stał się w 2014 r. organem regulacyjnym najwyższego banku w strefie euro, zajmuje coraz twardsze stanowisko. Wskazany przez EBC trzyletni termin był pierwszym trudnym symptomem tego, co jest możliwe do przyjęcia.

Opór EBC w stosunku do modeli rezerwacyjnych back-to-back wynika z szeregu czynników, takich jak obawa przed stworzeniem „przystani” dla podmiotów działających w strefie euro, ale nie radzących sobie z kryzysem. Banki argumentują, że back-to-back jest normalnym zjawiskiem dla finansów międzynarodowych i jest już wykorzystywany w wielu przypadkach

Źródła: FT, Business Telegraph


CBI wzywa Hammonda do zabezpieczenia środków dla przedsiębiorstw

Konfederacja Przemysłu Brytyjskiego (CBI – Confederation of British Industry) zażądała, aby kanclerz skarbu Philip Hammond wykorzystał „jesienny budżet”, aby przygotować firmy na przyszłość po brexicie. Pakiet środków w wysokości 2 miliardów funtów, miałby posłużyć na zwiększenie inwestycji, podniesienie umiejętności i zmniejszenie obciążenia biznesu.

Organizacja pracodawców stwierdziła, że potrzebne są działania, aby wzmocnić Wielką Brytanię wśród gospodarek grupy G7. Nadszedł czas, aby kanclerz „przekuł ciepłe słowa dla biznesu w działania” – twierdzą przedsiębiorcy. CBI uznało, że Hammond powinien wykorzystać „ostatni budżet przed brexitem” jako okazję do rozwiązania problemu niepewności przedsiębiorstw.

Carolyn Fairbairn, dyrektor generalny CBI, powiedziała: „Zbliżamy się do końca negocjacji w sprawie brexitu. Ten budżet jest przełomowym momentem i szansą zaprezentowania Wielkiej Brytanii jako kraju otwartego, opartego na współpracy i pewnego siebie. Przedsiębiorcy na całym świecie muszą zobaczyć, jak Wielka Brytania angażuje się w wykorzystywanie potencjału biznesu do innowacji i rozwiązywania problemów”.

„Rząd musi skupić swoją uwagę na tym, aby Wielka Brytania stała się lśniąca latarnią przedsiębiorczości. Była znana na całym świecie jako kraj, który przyciąga, a nie zniechęca, kapitał i talent” – zakończyła Fairbairn.

Źródło: The Guardian


Ryzyko wzrostu „niesprawiedliwości terytorialnej” w Anglii

W latach 2010-2017 spora liczba miast, w szczególności na północy Anglii, dotknięta została koniecznością wprowadzenia radykalnych cięć budżetowych. Jak wskazują badania Uniwersytetu Cambridge, takie działania pogłębiły, istniejącą już wcześniej, przepaść pomiędzy bardziej rozwiniętą częścią Wielkiej Brytanii a postindustrialną północą.

„Przekonanie, że polityka oszczędnościowa uderzyła równo we wszystkie obszary, jest nonsensem” – powiedziała Mia Gray, geograf społeczno-gospodarczy z Cambridge, współautorka badania. Naukowcy alarmują, że planowane przez rząd wycofanie czy też redukcja centralnych grantów i obarczenie obowiązkiem finansowania inicjatyw z lokalnych funduszy może jeszcze bardziej pogłębić dysproporcję.

Na podstawie: The Guardian


Sfałszowane wybory w Partii Pracy?

Mohammed Islam, Muhammed Afzal i Mohammed Kazi to trzech kandydatów oskarżonych o fałszowanie wyborów w Partii Pracy w Birmingham. Żaden z działaczy nie przyznał się do winy, a sprawę komentują jako „czarny dzień w historii demokracji”.

Sprawa wyszła na jaw dzięki nocnemu nalotowi policji na magazyn, w którym działacze Partii Pracy przyłapani zostali z setkami fałszywych głosów pocztowych rozsypanych na stole. W toku śledztwa ujawniono, że to nie jedyne zarzuty. Jak donoszą brytyjskie media, podczas lokalnych wyborów mogło dochodzić również do gróźb karalnych, zastraszania czy wręczania łapówek.

O skali procederu świadczyć może fakt, że w Bordesley Green, spośród 7000 głosów oddanych pocztą, około 2000 zostało skradzionych, poprawionych korektorem lub sfałszowanych na korzyść Partii Pracy.

Na podstawie: The Times, Telegraph


Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019.

 

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.