Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Wszyscy mówią: brexit. Polska i Wielka Brytania - nowy numer "Polski w Praktyce" - Instytut Wolności

Wszyscy mówią: brexit. Polska i Wielka Brytania – nowy numer “Polski w Praktyce”

Agata Wittchen-Barełkowska

Siódmy numer „Polski w Praktyce” powstał po wizycie studyjnej w Londynie. Uczestnicy programu „Przywództwo. Poziom Wyżej” spędzili w stolicy Anglii cztery dni, podczas których rozmawiali z przedstawicielami najważniejszych instytucji państwowych, jednostek dyplomatycznych, środowisk polonijnych i inspirujących organizacji pozarządowych. W tekstach zawartych w tym numerze znajdziecie wrażenia, obserwacje, refleksje i wnioski płynące ze spotkań, podczas których eksperci chętnie dzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem praktyków.

O polskich profesjonalistach w Wielkiej Brytanii, ich sukcesach i dylematach związanych z powrotem do kraju pisze Janusz Gorol. Adrian Purzycki przygląda się RUSI – think-tankowi, który budował Imperium wszech czasów, i rozważa, jakie wnioski z jego funkcjonowania płyną dla polskiego myślenia o obronności. Kamila Mróz, zainspirowana spotkaniem w Adam Smith Institute, zastanawia się, jak posiadanie jasno określonych zasad i poglądów wpływa na funkcjonowanie think-tanków.

Z kolei Anna Bielecka i Marcin Surowiec, kontynuując temat soft power poruszany w jednym z wcześniejszych numerów naszego pisma, opisują wyjątkowy potencjał Szkocji w tej dziedzinie oraz umiejętność jego wykorzystania.

Konsekwencje brexitu dla Polaków na Wyspach, zależne od sposobu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, analizuje Aleksandra Fabin. Piotr Derejczyk zastanawia się, czy po brexicie Wielka Brytania wciąż będzie strategicznym partnerem Polski. Łukasz Baran natomiast opisuje jedyną w swoim rodzaju atmosferę londyńskiego Ogniska Polskiego.

W Narzędziowniku znajdziecie teksty autorów stale współpracujących z „Polską w Praktyce”: Artur Sójka kontynuuje temat związany z zakładaniem i umiejętnym wykorzystywaniem profilu na LinkedIn, a Małgorzata Polińska pisze o „oswajaniu zmiany” – jej planowaniu i wdrażaniu w organizacjach.

W tym numerze zainicjowaliśmy również publikację recenzji – tekst dotyczący książki Pawła Kowala Testament Prometeusza napisał Maciej Piotrowski.

Podczas naszej wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii tematem numer jeden był brexit i jego różne możliwe warianty. Rozważając konsekwencje dla Polaków, zastanawiając się nad rolą Polski w układzie międzynarodowych sił, inspirując się działaniami prężnie funkcjonujących think-tanków, warto przy okazji zadać pytanie o podziały coraz mocniej naznaczające Europę i Polskę, a także – zastanowić się, jak im przeciwdziałać, żeby nie zaprzepaścić zdobyczy gospodarczych, mentalnych i poczucia bezpieczeństwa wynikających ze wspólnoty.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017–2019

Agata Wittchen-Barełkowska

Redaktor naczelna Magazynu “Polska w Praktyce”. Filolog polski, dziennikarz, manager kultury. Wykładowca UAM i WSUS w Poznaniu. Od ponad 10 lat jest organizatorem i producentem wydarzeń kulturalnych oraz zajmuje się komunikacją i promocją kultury. Współzałożyciel NU Foundation, organizacji pozarządowej zajmującej się wspieraniem kultury poprzez transfer wiedzy ze środowiska biznesowego.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.