Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa trwa, jednak mamy ograniczony potencjał - Instytut Wolności

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa trwa, jednak mamy ograniczony potencjał

Przemysław Żurawski vel Grajewski

Sztandarowym projektem w dziedzinie bezpieczeństwa jest dla nas polsko-litewsko–ukraińska brygada. Co ważne, wszystkie podmioty odnoszą korzyść z uczestnictwa w tym projekcie. Z jednej strony mamy do czynienia z transferem procedur natowskich do armii ukraińskiej, która chce jak najbliżej współpracować z Sojuszem. Z drugiej strony polskie i litewskie wojsko zdobywa w ten sposób wiedzę i przejmuje praktyczne doświadczenie od żołnierzy ukraińskich, którzy jako jedyni w ostatnim czasie bezpośrednio zetknęli się w boju z armią rosyjską i jej formacjami hybrydowymi. Warto, by w przyszłości we wspólnych szkoleniach z Ukraińcami mogły brać udział również nasze służby medyczne.

Istnieje również potencjał współpracy przemysłów zbrojeniowych w oparciu o ukraińską wiedzę i zdolności wytwórcze w zakresie produkcji silników samolotowych, śmigłowcowych czy technologii rakietowych, a także samolotów transportowych. Sądzę, że istotna współpraca może odbywać się także w ramach wymiany danych wywiadowczych czy penetracji agenturalnej, z pełną świadomością wynikającą z tego tytułu zagrożeń. Warto wspomnieć również o kwestiach energetycznych, realizowanych jeszcze od czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego szczytów ekonomicznych grupy GUAM. Współpraca pod tym względem ma wiązać Ukrainę z całą Europą Środkową.

Możliwości Polski w militarnym wspieraniu Ukrainy są jednak ograniczone. Poważnie brzmi, gdy mówimy, że Polska jest trzecim co do wielkości donatorem pomocy materialnej dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jednak jeśli przedstawimy realne wielkości pomocy finansowej, to zobaczymy jej prawdziwy poziom. USA przekazało Ukrainie pomoc w wysokości 117 milionów dolarów, Kanada za 23,6 mln, a Polska 5,5 mln dolarów, wyprzedzając Wielką Brytanię (4,97 mln). To nie jest oskarżenie, a tylko wskazanie, jaki jest nasz rzeczywisty potencjał.

Przemysław Żurawski vel Grajewski

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.