Współorganizujemy Forum Law4Growth

Katowicki kongres Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth był punktem kulminacyjnym jednej z największej inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju gospodarczego w naszej części Europy. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Instytut Wolności, a aktywny udział w pracach Kongresu Forum wziął prezydent Andrzej Duda.

Spotkanie ekspertów, polityków i przedsiębiorców odbyło się w dn. 28-30 października w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Wśród najważniejszych zagadnień omawianych podczas przedsięwzięcia były takie tematy jak poprawa jakości stanowionego prawa, zmniejszenie barier biurokratycznych dla przedsiębiorców, usprawnienie systemu podatkowego – to najważniejsze zagadnienia, które omawiano na kongresie.

Na 21 panelach tematycznych spotkali się eksperci z Polski, Węgier, Estonii, Niemiec i Ukrainy. Wśród uczestników spotkań byli m.in.: Henryk Siodmok (prezes grupy Atlas), Ryszard Florek (prezes spółki FAKRO), Ryszard Grobelny (prezydent Poznania), Romuald Szeremietew, Igor Janke (prezes Instytutu Wolności), Paweł Kowal, Mateusz Morawiecki (prezes BZ WBK). Spotkanie zostało poprzedzone przez szerokie prace nad wyszukiwaniem problemów hamujących przedsiębiorczość prowadzone przez ponad 200 ekspertów i 50 kancelarii prawnych z Europy Środkowo-Wschodniej. Na tej bazie pracowano podczas Kongresu, omawiając najlepsze z istniejących praktyk i poszukując najlepszych wariantów.

Celem Kongresu było stworzenie konkretnych rozwiązań prawnych, które miałyby sprzyjać rozwojowi gospodarki. Złożyły się one na całościowy raport zawierający szkice ustaw i nowelizacji Kodeks ten przekazano prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który odniósł się w swojej wypowiedzi do pomysłów zebranych ekspertów. – Dziękuję za myśl o państwie, myśl, która nie ma w tym przypadku charakteru zinstytucjonalizowanego. To znaczy to jest prawdziwa emanacja dla mnie społeczeństwa obywatelskiego, że to spotkanie i ta Państwa praca wielka, za którą ogromnie dziękuję, która tutaj jest zmaterializowana w tej białej księdze, ma miejsce. – mówił prezydent.

Źródła: https://www.prezydent.pl https://law4growth.com/

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.