Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Wspólne działania, wspólny rozwój - minister Adamczyk o projektach polsko-ukraińskich - Instytut Wolności

Wspólne działania, wspólny rozwój – minister Adamczyk o projektach polsko-ukraińskich

Najważniejszym, najambitniejszym i najbardziej strategicznym projektem, który dzięki decyzji obecnego polskiego rządu zostanie zrealizowany w ramach bieżącego Programu Budowy Dróg Krajowych, jest budowa szlaku komunikacyjnego Via Carpatia, szlaku, który połączy w przyszłości Morze Bałtyckie z Morzem Egejskim i Morzem Czarnym. Powstanie tego szlaku drogowego leży w interesie nie tylko państw, przez które będzie on przebiegać, ale także państw ościennych, które planują budowę jego odnóg na swoim terytorium. Jednym z nich jest Ukraina. – pisze minister Adamczyk. Zapraszamy do lektury jego tekstu, który powstał specjalnie dla naszego Biuletynu.


W Ministerstwie Infrastruktury zdajemy sobie sprawę, że inwestowanie w transport jest jednym z podstawowych sposobów przyspieszania rozwoju Polski w skali ogólnokrajowej i regionalnej. Ponad 200 mld zł, które wykorzystujemy dla rozwoju polskiej infrastruktury, zmienia i będzie zmieniać oblicze transportowe naszego kraju.

Inwestowanie w transport opłaca się państwom, ponieważ rozwój gospodarczy na obszarach dobrze skomunikowanych jest bardziej dynamiczny, i ich obywatelom, którzy mogą realizować swoje cele i marzenia dzięki dostępowi do odpowiedniej infrastruktury oraz usług transportowych. Współpraca w zakresie transportu z krajami ościennymi leży w żywotnym interesie zarówno Polski, jak i naszych sąsiadów. Największym z nich, biorąc pod uwagę powierzchnię, jest Ukraina. Dlatego dbamy o to, aby współpraca między Rzecząpospolitą a tym krajem w zakresie inicjatyw transportowych była prowadzona na bieżąco i z korzyścią dla obu stron.

 

W Polsce przywiązujemy szczególną uwagę do równomiernego rozwoju infrastruktury na terenie całego kraju. Wiele lat zaniedbań sprawiło, że obszar Polski Wschodniej, a tym samym wschodniej części Unii Europejskiej, pozostawał niedoinwestowany, a inwestycje w infrastrukturę nie toczyły się w zadowalającym tempie. W kontekście współpracy z Ukrainą najważniejsze są działania prowadzone na terenie województw: lubelskiego i podkarpackiego. Dzięki determinacji rządu Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich dwóch latach znacząco one przyspieszyły.

 

Najważniejszym, najambitniejszym i najbardziej strategicznym projektem, który dzięki decyzji obecnego polskiego rządu zostanie zrealizowany w ramach bieżącego Programu Budowy Dróg Krajowych, jest budowa szlaku komunikacyjnego Via Carpatia, szlaku, który połączy w przyszłości Morze Bałtyckie z Morzem Egejskim i Morzem Czarnym. Powstanie tego szlaku drogowego leży w interesie nie tylko państw, przez które będzie on przebiegać, ale także państw ościennych, które planują budowę jego odnóg na swoim terytorium. Jednym z nich jest Ukraina.

W październiku 2017 r. podpisałem wraz z moim ukraińskim odpowiednikiem, ministrem transportu Wołodymyrem Omelianem memorandum dotyczące szlaku Via Carpatia. W dokumencie tym zadeklarowaliśmy m.in. podejmowanie wspólnych wysiłków w celu zintensyfikowania prac w zakresie planowania i realizacji korytarza Via Carpatia, wykorzystanie wszelkich dostępnych środków w celu ułatwienia procesu budowy i modernizacji dróg należących do szlaku Via Carpatia na terytorium Polski i Ukrainy oraz promowanie projektu wśród innych krajów, a także przedstawicieli Komisji Europejskiej. Celem jest wpisanie całego przebiegu szlaku Via Carpatia do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T podczas najbliższej rewizji sieci.Wierzę, że tak się stanie. Byłby to wyraz poparcia ze strony instytucji Unii Europejskiej dla tej inicjatywy oraz oznaczałoby podniesienie jej rangi.

 

Via Carpatia w Polsce przebiegać będzie w śladzie drogi ekspresowej S19. Cała ta inwestycja ma już teraz zapewnione finansowanie. Do granicy z Ukrainą poprowadzą jej odnogi.

Pierwszą z nich będzie droga ekspresowa S12 na trasie Lublin-Chełm-Dorohusk. W pierwszej kolejności będziemy realizować na tej trasie obwodnicę Chełma. Ten szlak drogowy będzie kontynuowany po stronie ukraińskiej. Nowa droga poprowadzi przez Łuck do Kijowa, a stamtąd, przez Humań, na wybrzeże Morza Czarnego do Odessy.

Drugą odnogą szlaku Via Carpatia w kierunku granicy z Ukrainą jest droga ekspresowa S17 na trasie Lublin-Zamość-Hrebenne. Ta inwestycja ma zagwarantowane pełne finansowanie. Mamy zatem pewność, że w ramach bieżącego Programu Budowy Dróg Krajowych zostanie wybudowana zarówno polska część szlaku Via Carpatia, jak i cała jedna jego odnoga w kierunku granicy z Ukrainą. Po stronie ukraińskiej droga będzie kontynuowana w kierunku Lwowa.

Drogą, która już istnieje, a która stanie się trzecią odnogą szlaku Via Carpatia w kierunku granicy z Ukrainą, jest autostrada A4 na trasie Rzeszów-Korczowa. Po stronie ukraińskiej jej kontynuacja poprowadzi przez Lwów (gdzie złączy się z ukraińskim przedłużeniem polskiej drogi S17), a następnie biegnąc przez Tarnopol wepnie się w drogę Kijów-Odessa.

 

Jestem przekonany, że Via Carpatia pobudzi gospodarczo dotychczas zaniedbywane regiony Polski, a rozwój gospodarczy Ukrainy, dzięki budowanym odnogom tego szlaku, również znacząco przyspieszy.

 

Przedsięwzięcia drogowe nie są jedynym polem współpracy w zakresie transportu pomiędzy Polską a Ukrainą. Rozwijamy również połączenia kolejowe, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem. W aktualnym rozkładzie jazdy znajduje się aż pięć pociągów międzynarodowych łączących oba kraje. Dwa z nich kursują w relacji Kijów-Przemyśl-Kijów, a po jednym w relacji Kowel-Chełm-Kowel, Zdołbunów-Chełm-Zdołbunów i Odessa-Przemyśl-Odessa. Taka oferta znacząco zwiększa ruch turystyczny na pograniczu polsko-ukraińskim i stwarza gościom z Ukrainy możliwość zwiedzania Polski, tak jak Polakom otwiera możliwości zwiedzania Ukrainy, a nawet wyprawy nad Morze Czarne.

 

Na bieżąco prowadzimy współpracę z Ukrainą w zakresie przewozów drogowych. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych, którą w 1992 r. zawarły rządy Polski i Ukrainy stanowi, że wykonywanie przewozów drogowych towarowych i osobowych odbywa się na podstawie wymienianego corocznie kontyngentu zezwoleń. W ramach kontyngentu na 2018 rok, uzgodnionego w 2017 przez Komisję Mieszaną, ograniczono liczbę zezwoleń dla pojazdów najniższych kategorii ekologicznych (Euro-1 i Euro-2) na rzecz zwiększenia udziału w przewozach pojazdów bardziej przyjaznych środowisku (Euro-5 i Euro-6).  Z kontyngentu wydzielono również nowy rodzaj zezwoleń, służących do wykonywania przewozów ładunków za pośrednictwem polskich i ukraińskich portów morskich, co może służyć aktywizacji pracy przeładunkowej portów i przyczynić się do zwiększenia ich udziału w obsłudze wymiany handlowej z zagranicą.  Uzgodniono ponadto, że obie strony będą wspierały się wzajemnie w rozwiązywaniu problemów, jakie napotykają przewoźnicy polscy i ukraińscy przy wykonywaniu operacji transportowych, w tym w zakresie przekraczania granicy przez autobusy wykonujące międzynarodowe przewozy drogowe osób.

 

Jestem pewien, że współpraca w zakresie transportu między sąsiadującymi krajami leży zawsze w ich interesie. Tak samo jest w przypadku Polski i Ukrainy. Jestem przekonany, że współdziałanie w tym kluczowym dla rozwoju gospodarczego obszarze będzie przynosić korzyści zarówno dla gospodarek naszym państw, jak i kieszeni obywateli.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.