Raport z wizyty studyjnej w Niemczech w ramach programu “Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – platforma wymiany, tworzenia idei i praktycznych rozwiązań między biznesem, polityką i NGO”

Norbert Nowicki

Relacje polsko-niemieckie, promocja miast dla biznesu, migracja czy problemy z angażowaniem młodych ludzi w polityce były tematami spotkań, które grupa uczestników projektu Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa odbyła w dniach 6-9 listopada w Berlinie. Był to czas intensywnych spotkań i budowania sieci kontaktów, które z pewnością zaprocentują w przyszłości.

W trakcie kilku dni w Berlinie odwiedziliśmy kilka istotnych instytucji. Berlin Partner to organizacja odpowiedzialna za promocję stolicy Niemiec, kładąca szczególny nacisk na pozyskiwanie kluczowych partnerów biznesowych. W kooperacji z lokalnymi strukturami samorządowymi dba o wizerunek Berlina, a także dostarcza niezbędnych informacji dla potencjalnych inwestorów.

Spotkanie uczestników projektu z Christianem Treichelem w Berlin Partner

Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec podczas spotkania z Nilsem Redeckerem (byłym pracownikiem ambasady niemieckiej w Warszawie) rozmawialiśmy o wadze relacji polsko-niemieckich. Mieliśmy okazję przekonać się jak istotnym partnerem dla Niemiec jest Polska, szczególnie w kontekście gospodarczym. Takie spotkania wyraźnie pokazują, że otwarty dialog polsko-niemiecki jest nie tylko możliwy, ale kluczowy dla rozwoju regionu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN
 

Dyrekcja Instytutu Polskiego w Berlinie wprowadziła nas w tematykę promocji kultury polskiej zagranicą. Na spotkaniu mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak wygląda zainteresowanie Polską wśród obywateli Niemiec, jakie zadania stoją przed Instytutem i jak skutecznie i rzetelnie budować wizerunek Polski zagranicą.

Muzeum Stasi było z kolei miejscem, które dało nam okazję do chwili zadumy. Jego funkcjonowanie pokazuje wyraźnie, że o trudnej historii własnego kraju warto mówić, a budowanie miejsc pamięci jest istotnym elementem kształtowania ogólnokrajowej polityki historycznej. Centrum Urania to miejsce styku biznesu, technologii i sztuki ze 130-letnią tradycją. Jest swoistym sercem Berlina, w którym odbywają się istotne wydarzenia i konferencje. Rozmowa z przedstawicielami Centrum uświadomiła nam wyraźnie, że kluczem w budowaniu sukcesu takich miejsc jest współpraca między wieloma instytucjami. Dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu ludzi możliwy jest sukces samego centrum, jak i jego operatora, będącego organizacją non-profit.

Rosie Vilnius z Insitute for Cultural Diplomacy i uczestnicy projektu

Spotkanie w Instutite for Cultural Diplomacy było natomiast okazją do zaczerpnięcia wzorców od organizacji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia projektów badawczych i edukacyjnych. Uczestnicy mogli poznać, jak funkcjonuje założony w 1999 roku w Stanach Zjednoczonych podmiot, który skupia się w głównej mierze na kształtowaniu skutecznych instrumentów polityki międzynarodowej.

Willy-Brandt-Haus – główna siedziba SPD w Berlinie

W głównej siedzibie SPD – najstarszej działającej w Niemczech partii politycznej, mogliśmy posłuchać o roli Willy Brandta w kształtowaniu socjaldemokracji w Niemczech, trudnej historii partii przed II wojną światową, a także o współczesnych problemach, z jakimi SPD się mierzy. W Niemczech, podobne jak w Polsce, istotną kwestią pozostaje relatywnie niewielkie zaangażowanie młodych w działalność polityczną.

Kai-Olaf Lang (SWP)

Ostatnią fazę wyjazdu otworzyło spotkanie z Kaiem Olafem Langiem z SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik). Lang zwrócił uwagę na kilka istotnych aspektów, w tym wpływ sposobu finansowania instytucji na ich niezależność czy wagę opracowań merytorycznych jako podstawy do podejmowania decyzji politycznych. Ciekawym elementem była również dyskusja o relacjach polsko-niemieckich i ich znaczeniu, szczególnie w kontekście coraz wyraźniejszych różnic na linii Berlin-Paryż.

Profesor Klaus Segbers i przedstawiciele Osteuropa-Institut na spotkaniu z uczestnikami projektu

Ostatnim punktem wyjazdu była dyskusja z przedstawicielami Osteuropa Institut przy Freie Universitat Berlin. Profesor Klaus Segbers zwracał uwagę na wyzwania stojące przed uniwersytetami współcześnie czy dewaluację wykształcenia akademickiego. Innym ważnym tematem był trwający kryzys migracyjny w Niemczech, a także silny napływ migrantów, przede wszystkim Ukraińców do Polski.

Study tour w Berlinie było drugim wyjazdem w ramach programu Przywództwo Poziom Wyżej. Dało uczestnikom możliwość budowania podstaw długoterminowych relacji w instytucjach niemieckich i rozważenia przeniesienia pewnych, stosowanych już rozwiązań na grunt Polski. Kolejny wyjazd w ramach programu planowany jest na marzec do Wielkiej Brytanii.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017–2019  

Norbert Nowicki

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.