Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Wielka fuzja niemieckich banków, przetarg na sieć 5G i więcej - Instytut Wolności

Wielka fuzja niemieckich banków, przetarg na sieć 5G i więcej

Ekspres Niemiecki, nr 17, red. Janusz Gorol

„Nauka Kościoła zapisana w Katechizmie i obecny stan badań w naukach humanistycznych całkowicie się rozchodzą. A my milczymy. To nie ma sensu” – powiedział kardynał Richard Marx na zakończenie konferencji episkopatu Niemiec. O tym, ale także o olbrzymiej fuzji dwóch niemieckich banków oraz o dyskusjach na temat zbyt niskich nakładów na obronność przeczytacie w najnowszym “Ekspresie Niemieckim”

The Deutsche Bank towers Zwillingstürme CC BY-NC-ND 2.0

Deutsche Bank i Commerzbank – wielka fuzja. Czy powstanie europejski gigant?

Deutsche Bank i Commerzbank oficjalnie rozpoczęły rozmowy w sprawie fuzji. Spekulacje na temat połączenia dwóch banków pojawiały się od kilku miesięcy. Jeżeli proces dojdzie do skutku, Deutsche Bank ma szansę stać się największym bankiem w Niemczech i czwartym pod względem wielkości w Europie, posiadającym około 38 firmowych i prywatnych klientów i około 140 tys. pracowników, operującym sumą bilansową w wysokości prawie 2 bilionów euro. Deutsche Bank jest obecnie największym niemieckim bankiem. Jego aktywa szacuje się na ok. 1,6 bln euro, a aktywa Commerzbanku na ok. 450 mld euro.

Federalny minister finansów Olaf Scholz (SPD) wraz z Jörgiem Kukies, byłym prezesem niemieckiego oddziału banku Goldman Sachs, są zdania, iż w Niemczech istnieje potrzeba utworzenia dużego i silnego banku, który wspierałby niemieckie firmy na rynku światowym. RFN posiada 15% udziału w akcjach Commerzbanku, co daje jej prawo do głosu w sprawie.

Pomimo tego, eksperci wciąż nie są zgodni, czy fuzja jest dobrym rozwiązaniem dla obu banków. W ostatnim czasie oba straciły na giełdach połowę wartości rynkowej. Commerzbank wciąż przechodzi proces przebudowy i zmian w strukturze organizacyjnej.  Połączenie obu banków umożliwiłoby ograniczenie kosztów bieżących, z drugiej jednak strony pociągnie za sobą spore koszty i wpłynie na stan zatrudnienia. Przedstawiciele związków zawodowych i rad nadzorczych przewidują, iż w wyniku fuzji nawet 30 tys. miejsc pracy  może  ulec likwidacji.   W najbliższy czwartek, 21 marca, fuzja będzie  przedmiotem dyskusji na forum rad nadzorczych obu banków. Pracownicy zapowiadają głosowanie przeciwko połączeniu banków.

Źródło: Deutsche Welle


Jens Stoltenberg apeluje do Niemiec w sprawie wydatków na obronność

 W ubiegłym tygodniu, po opublikowaniu rocznego raportu NATO, sekretarz generalny tej organizacji, po raz kolejny zaapelował do członków Sojuszu o zwiększenie wydatków na obronność.

Zdaniem Stoltenberga, Niemcy wciąż zbyt mało wydają na obronę, bo tylko 1,23 % swojego PKB. Dla porównania wydatki na obronność w USA stanowią 3,39 % produktu krajowego brutto. W roku 2018 swoje zobowiązania zrealizowały tylko USA, Polska, część krajów bałtyckich, Wielka Brytania i Grecja.

Kwestia zwiększenia wydatków na obronność wciąż pozostaje przedmiotem sporów politycznych w Niemczech między partiami CDU/CSU i SPD. Minister obrony RFN Ursula von der Leyen (CDU) zapowiedziała, iż Berlin dąży do tego, aby w roku 2025 koszty te stanowiły 1,5% PKB.

Źródło: Deutsche Welle


Rozpoczęto przetarg na dostęp do 5G

19 marca rozpoczął się planowany przetarg publiczny na dostęp do częstotliwości umożliwiających połączenia z Internetem w standardzie 5G. W ubiegłym tygodniu Sąd Administracyjny w Kolonii oddalił złożone w trybie pilnym przez trzech głównych operatorów komórkowych (Deutsche Telekom, Vodafone i Telefónica) skargi w zakresie postępowania przetargowego, które mogłyby opóźnić procedurę.

Przetargowi towarzyszą nadzwyczajne środki ostrożności z uwagi na strategiczne znaczenie tej nowej gałęzi infrastruktury dla niemieckich planów budowy Przemysłu 4.0, w tym Internetu Rzeczy i rozwoju Smart Cities. Zasadnicza część aukcji odbywa się w dawnych koszarach wojskowych w Moguncji, obecnie wykorzystywanych przez Federalną Agencję ds. Sieci (Bundesnetzagentur). Przetarg obejmuje łącznie 41 bloków częstotliwości o wartościach rynkowych od 1,7 do 5 mln EUR za każdy, na łączną kwotę 104,6 mln EUR. Oferowane są częstotliwości od 3,4 do 3,7 GHz, a więc o wyjątkowo krótkim pasmie przenoszenia – co oznacza, że sieć 5G, póki co, obejmie wyłącznie duże obszary metropolitalne. Oprócz trzech wymienionych wyżej operatorów do przetargu przystąpił czwarty: United Internet Drillisch AG, korzystający częściowo z infrastruktury Telefónica, oczekujący na zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie z rąk tego operatora sieci E-Plus.

Przesłuchania w ramach przetargu odbywają się w ściśle monitorowanych pomieszczeniach, wszyscy uczestnicy przetargu zdają urządzenia telekomunikacyjne przed wejściem do koszar, oferentom uniemożliwiono kontakt ze światem zewnętrznym, a całość kompleksu jest zabezpieczona przed urządzeniami podsłuchowymi przez BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik- Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informatycznego). Oferenci prowadzą przetarg w sesjach trwających maksymalnie do godziny – a wszystkie złożone oferty podlegają ujawnieniu w Internecie. Doświadczenia niemieckiego przetargu będą szczególnie przydatne dla innych krajów Unii Europejskiej w kontekście rozwoju kluczowej infrastruktury 5G.

Źródło: Die Welt ; Tagesschau ;


Zakończyło się posiedzenie niemieckiego Episkopatu. Wśród tematów: celibat, rola kobiet w Kościele i moralność

Przewodniczący niemieckiego Episkopatu, kardynał Reinhard Marx, na specjalnej konferencji podsumował obrady niemieckiego Episkopatu. Wzięło w nich udział 69 biskupów.

Kardynał Marx zapowiedział uruchomienie procesów, w ramach których biskupi świeccy mają przedyskutować tematy, które do tej pory były traktowane jako tabu: jak na przykład celibat jako warunek otrzymania święceń kapłańskich czy moralność seksualna. „Nauka Kościoła zapisana w Katechizmie i obecny stan badań w naukach humanistycznych całkowicie się rozchodzą. A my milczymy. To nie ma sensu” – powiedział kardynał.

Źródło:  Die Welt;

 

Redakcja

Janusz Gorol – koordynator projektów, trener, doradca, animator i działacz społeczny. Absolwent teologii i politologii, ukończył program Promengo dla managerów organizacji pozarządowych, Szkołę Trenerów Meritum i Szkołę Przywództwa Instytutu Wolności, a także studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Był także stypendystą Fundacji Otto Benecke w ramach programu You.va oraz Ifa Institut na Herder Institut Leipzig oraz dwukrotnie Acton University w Grad Rapids Michigan.

Adrian Purzycki – Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2012 r. zawodowo związany z branżą IT. Interesuje się zastosowaniem nowych technologii (w szczególności sztucznej inteligencji oraz technologii blockchain) w usługach prawniczych i administracji publicznej.

Paulina Dereszkiewicz– absolwentka stosunków międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji i Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności; rzecznik prasowy Przedstawicielstwa Regionalnego Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów w Trójmieście, od dwóch lat pracująca w międzynarodowych korporacjach na rynku niemieckim. Pasjonatka dyplomacji, tańca i podróży.

Eldaniie Abdurashytova – absolwentka studiów magisterskich Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Włodzimierza Hnatiuka (historia) oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (Europa Środkowa; Rosja). Zainteresowania: historia XIX – XXI wieku, nauki polityczne, polityka pamięci.


Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019.

 

Ekspres Niemiecki, nr 17, red. Janusz Gorol

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.