Wielka Brytania: Mimo sukcesu, UKIP w defensywie

Po decyzji brytyjskich wyborców o opuszczeniu Unii Europejskiej, UKIP (Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa) stoi równocześnie przed ogromną szansą, jak i egzystencjalnym wyzwaniem.

Paweł Świdlicki – niezależny analityk z Wielkiej Brytanii zajmujący się tematyką relacji brytyjsko-unijnych

Po rezygnacji Nigela Farage’a z roli przywódcy partii będzie jej trudniej przebić się w debacie publicznej.

Partia ma trzy zasadnicze problemy. Po pierwsze, dla wielu UKIP istniało tylko i wyłącznie po to, aby doprowadzić do wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE. Zapowiedź realizacji tego celu przez nowy rząd Theresy May – jak i powrót do mniej liberalnej polityki w sferach takich jak szkolnictwo – spowodowało, że niektórzy członkowie UKIP zdecydowali się przyłączyć lub powrócić do Partii Konserwatywnej. Dodatkowo, po (kolejnej) rezygnacji Nigela Farage’a z roli przywódcy partii będzie jej trudniej przebić się w debacie publicznej.

Po drugie, brytyjska ordynacja wyborcza (okręgi jednomandatowe) jest bezlitosna dla mniejszych partii z wysokim, ale rozprzestrzenionym terytorialnie poparciem. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku UKIP zdobyło 12,7% głosów (3,8 mln), co przełożyło się tylko na jeden mandat w 650 osobowej Izbie Gmin. Po trzecie, partia jest podzielona – większość establishmentu partyjnego prowadzi otwartą wojnę z Douglasem Carswellem (jedynym posłem partii) i jego zwolennikami.

Referendum unijne brutalnie odkryło podziały w brytyjskim społeczeństwie

Jednak są także powody, aby sądzić, że UKIP będzie miało jeszcze dużo do powiedzenia w brytyjskiej polityce. Referendum unijne brutalnie odkryło podziały w brytyjskim społeczeństwie – głównie ze względu na wiek, wykształcenie, miejsca zamieszkania (Londyn i inne duże miasta przeciwko mniejszym miastom i rejonom wiejskim) oraz tożsamości (osoby identyfikujące się jako „Anglicy, nie Brytyjczycy” byli o wiele bardziej skłonni głosować za wyjściem z UE).

Te podziały przecinają elektoraty wszystkich mainstreamowych partii. Stanowią przede wszystkim wyzwanie przed Partią Pracy, która pod przywództwem Jeremiego Corbyna i jego skrajnie lewicowych sojuszników coraz bardziej oddala się od poglądów swoich tradycyjnych wyborców, szczególnie w post-przemysłowych rejonach, jak północna i środkowa Anglia czy południowa Walia.

Z tych względów, te rejony potencjalnie mogą być bardzo przychylne UKIP. Większość przywódców opowiadających się za Brexitem, takich jak torysi Boris Johnson czy Michael Gove patrzą na tę kwestię z globalnej perspektywy. Chcą wyjścia z Unii Europejskiej ponieważ uznają, że to ogranicza możliwości Zjednoczonego Królestwa na światowej scenie politycznej i gospodarczej. Takie rozważania nie zaprzątają głowy wielu wyborcom głosujących za Brexitem. Ich motywacje były podyktowane przede wszystkim sytuacją osobistą. To właśnie w członkostwie w UE widzą zły wpływ na nią – swobodny przepływ osób zwiększa imigrację, a dodatkowo ogranicza ochronę socjalną i gospodarczą. Ta różnica między brexitowskimi elitami a brexitowym społeczeństwem stanowi szansę dla UKIPu, jeśli rząd (w tym ministrowie, którzy w referendum byli po stronie Leave) nie wezmą ich poglądów pod uwagę przy negocjowaniu warunków wyjścia.

Wielu zwolenników opuszczenia UE życzy sobie Brexitu na twardszych warunkach niż rząd prawdopodobnie będzie w stanie wynegocjować. Aby utrzymać wysoki poziom dostępu do wspólnego rynku potrzebne będą kompromisy w obszarach takich jak suwerenność, swobodny przepływ obywateli UE oraz wpłaty do unijnego budżetu. Gdy padną nieuniknione oskarżenia o zdradę, UKIP, czy potencjalnie nowy ruch populistyczny, który powstanie na jego gruzach, będzie dobrze przygotowany, aby na tym zyskać.

Czytaj również inne artykuły z Biuletynu IW: Czy ruchy antysystemowe zdobędą władze na Zachodzie?

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.