Instytut Wolności zaprasza na szkolenie „Indywidualna ścieżka rozwoju przywództwa”

Informacje główne:

Organizator: Fundacja Instytut Wolności przy współpracy z firmą Stibitz
Adresaci: osoby mające już doświadczenie (min. 2 lata) w zarządzaniu zespołem ludzkim (min. 2 osoby).
Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (część materiałów w czasie kursu będzie w języku angielskim)
Miejsce: biuro Fundacji Instytut Wolności, Hoża 27/14, 00-521 Warszawa
Czas trwania warsztatu: 3 godziny
Liczba spotkań w ramach szkolenia: 7 warsztatów odbywających się co dwa tygodnie
Cykl spotkań będzie prowadzony według programu Johna Maxwella.

John Maxwell Certification Program

Osoby, które ukończą kurs otrzymają certyfikat ukończenia kursu „The John Maxwell Team” oraz podręcznik kursu autorstwa Johna Maxwella.

Liczba miejsc ograniczona!

Opis
Spotkania dadzą uczestnikom możliwość świadomego budowania własnej drogi rozwoju jako przywódca. Każdy posiada unikalne cechy, doświadczenia i wyobrażenia odnośnie bycia przywódcą. Warsztaty pozwolą na świadome podążanie tą ścieżką. Tematyka i narzędzia warsztatowe zostały skonstruowane w taki sposób, by każdy mógł podążać własną drogą, wiedząc na czym polega jego siła i na co powinien zwrócić szczególną uwagę. Dzięki formule warsztatowej uczestnicy będą mogli również inspirować się doświadczeniami innych osób.

Wstępny zarys tematyki warsztatów:
1. Zanim podejmiesz decyzję – bariery w drodze rozwoju kompetencji przywódczych.
2. Kim jestem? – samoświadomość w procesie rozwoju.
3. Czy na pewno znasz swój potencjał?
4. Znaczenie refleksji.
5. Konsekwencja – warunek niezbędny.
6. W jakim środowisku przebiega twój rozwój?
7. Projektowanie strategii.
8. Zarządzanie błędami.
9. Osobowość i wartości w rozwoju przywództwa.
10. Dynamika aktywności – co się liczy: teraźniejszość czy przyszłość?
11. Trzeba coś porzucić, żeby coś pozyskać.
12. Ciekawość pierwszym krokiem do rozwoju.
13. „Modelowanie” w drodze rozwoju.
14. Jak przekraczać granice?
15. Rozwijając siebie rozwijasz innych.

KOSZT :
Uczestnik będący absolwentem Szkoły Przywództwa: opłata za cały kurs 2100 PLN plus VAT
Uczestnik niebędący absolwentem: oplata za cały kurs 3100 PLN Plus VAT

Osoba prowadząca: Piotr Ciacek
Właściciel i partner zarządzający firmy Stibitz. Jednocześnie realizuje swoją indywidualną ścieżkę kariery jako certyfikowany i akredytowany coach , mentor oraz trener (EIA EMCC – Senior Practitioner, ICF PCC, John Maxwell Team).
Współzałożyciel i wieloletni dyrektor, członek zarządu i rady nadzorczej SMG/KRC Poland – (potem MillwardBrown, obecnie Kantar). Poza tym praktyk biznesu, twórca własnych programów szkoleniowych dla średniej i wyższej kadry managerskiej. Jako jedyny w Polsce posiada międzynarodową akredytację EQA EMCC na autorskie programy mentoringowe. Był opiekunem merytorycznym V edycji programu mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu.
Przeprowadził ponad 800 indywidualnych sesji coachingowych i mentoringowych oraz blisko 500 szkoleń z zakresu umiejętności miękkich.

Terminy kursów:

Kurs I – godz. 17.30-20.30
9 marzec (poniedziałek)
25 marzec (środa)
6 kwiecień (poniedziałek)
24 kwiecień (piątek)
4 maj (poniedziałek)
18 maj (poniedziałek)
5 czerwiec (piątek)

Kurs II – godz. 9.30-12.30
17 marzec (wtorek)
31 marzec (wtorek)
14 kwiecień (wtorek)
28 kwiecień (wtorek)
12 maj (wtorek)
26 maj (wtorek)
9 czerwiec (wtorek)

Kontakt do organizatora: biuro@instytutwolnosci.pl

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.