W którą stronę?

Maciej Chudkiewicz

Polska już kilka razy miała iść drogą kogoś innego: Irlandii, Japonii czy nawet Finlandii. Czas jednak na poważnie pomyśleć o własnym kierunku. Strategiczne podejście cechuje najsilniejszych i najważniejszych graczy. Polska ma ambicję stać się jednym z nich. Chcemy na poważnie dyskutować o naszym kraju i jego potrzebach, możliwościach, wyzwaniach. Chcemy wskazywać możliwe kierunki i szanse.

Dlatego powołujemy do życia “Polskę w Praktyce”. Zespół ludzi związanych z Instytutem Wolności chce zmieniać kraj. A ten magazyn będzie miejscem, w którym dyskutować będą ze sobą praktycy, choć nie tylko. Chcemy pokazywać rozwiązania i przykłady. Chcemy inspirować i wskazywać możliwe kierunki. Wśród naszych autorów największe nazwiska, ale też prawdziwi praktycy, którzy codziennie zjadają zęby robiąc to, o czym u nas piszą. Takich treści nie ma nigdzie indziej. Dlatego w tym numerze rozmawiamy z Justinem Yifu Linem, autorem Nowej Ekonomii Strukturalnej; prof. Ryszardem Bugajem, Andrzejem Sadowskim, założycielem i prezydentem Centrum im. Adama Smitha czy Michałem Wawrem, ekspertem od innego spojrzenia na gospodarkę.

“Polska w Praktyce” to ekspercki dwumiesięcznik. Pojawiamy się na trudnym rynku, by na nim zamieszać i pokazać, w jaki sposób można nowocześnie mówić o gospodarce i innych najważniejszych kwestiach bez napięcia i bez patosu.

Zaczynamy od kwestii najważniejszych: jaka gospodarka? Ile tego państwa, ile tego biznesu? Ile wolności, a ile bezpieczeństwa? Jak odpowiedzieć na wyzwania konkurencyjnego świata, jak wybić się na pozycję kraju-lidera? Wreszcie, jakie konkretne decyzje należy podejmować? W tym numerze przedstawiamy trzy drogi, którymi może pójść nasz kraj: liberalną, socjaldemokratyczną czy tzw. trzecią drogą, opartą na katolickiej nauce społecznej. Każda z tych dróg ma swoje wady i zalety. Każda z tych dróg ma swoich zagorzałych zwolenników, ale też poważnych wrogów. Chcemy doprowadzić do sytuacji w której przedstawiciele każdej z koncepcji spotkają się ze sobą, żeby nawzajem od siebie czerpać. Bo kierunek jest przecież w sumie ten sam: Polska.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.