Viktor Orbán w Warszawie

Na zaproszenie Instytutu Wolności, premier Węgier Victor Orban pojawił się na otwartym spotkaniu na Uniwersytecie Warszawskim. Partnerami spotkania byli Młodzi dla Polski, Samorząd Studentów UW, Salon24 i Niezależne Zrzeszenie Studentów.

6 marca 2013 na spotkaniu organizowanym przez Instytut Wolności gościł premier Węgier Victor Orban. Wydarzenie odbyło się w związku z książką Igora Janke “Napastnik. Opowieść o Victorze Orbanie”.

Zapraszamy do zapoznania się z całością przemówienia

Nagranie wideo:

https://www.youtube.com/watch?v=K8-bpyGpc_8

Relacja tekstowa:

Viktor Orbán na UW – pełna treść przemówienia

Viktor Orbán – zapis dyskusji ze spotkania IW  – prowadzonej przez prezesa Instytutu Wolności Igora Janke.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.