Spojrzenie z dystansu. Wizyta studyjna w USA

Agata Wittchen-Barełkowska

Dziewiąty numer „Polski w Praktyce” podsumowuje wizytę uczestników programu „Przywództwo. Poziom wyżej” („Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – platforma wymiany, tworzenia idei i praktycznych rozwiązań między biznesem, polityką i NGO”) w stolicy Stanów Zjednoczonych. Był to czas pełen wrażeń, refleksji i przyglądania się rozwiązaniom funkcjonującym w amerykańskiej rzeczywistości, które warto naśladować.

Numer otwiera ciekawy tekst Wojciech Kaczora, który przygląda się kulturze wspierania przywództwa w Stanach Zjednoczonych.

Duże zainteresowanie wzbudziły odwiedziny w siedzibach licznych think-tanków, spośród których najbardziej inspirującą organizacją okazało się Mercatus Center. Z jego działalnością można się zapoznać, czytając wnikliwe studium napisane przez Mariusza Karłowskiego i Małgorzatę Polińską. Spotkanie z Jamesem Broughelem w Mercatus Center zainspirowało również dwóch innych autorów: Adrianna Szubielska-Malińska napisała, dlaczego warto przeprowadzać wiosenne porządki regulacyjne, a Kryspin Radzio przedstawił sposób na ograniczenie nadmiernej biurokracji.

O dobrych praktykach związanych z działalnością think-tanków przeczytać można również w tekście Kamili Mróz, która kontynuuje cykl rozpoczęty w poprzednich numerach „Polski w Praktyce”, tym razem opisując German Marshall Fund of the United States (GMF) oraz American Enterprise Institute (AEI).

W tym numerze znajdują się również teksty, analizujące stosunki międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Polska – USA. Janusz Gorol opisuje kluczowe partnerstwa we współpracy międzynarodowej, przyglądając się konfliktowi, jaki aktualnie rozgrywa się między UE, Niemcami i USA. Aleksander Siemaszko analizuje kwestie związane ze strategią Stanów Zjednoczonych wobec Starego Kontynentu. Damian Szewczyk zastanawia się nad deficytem Polaków w ważnych międzynarodowych instytucjach, pisząc o wartości zaufania i kulturze współpracy. Aleksandra Fabin przybliża interesujący dla wielu osób temat zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. Katarzyna Walkowska zrelacjonowała natomiast swoje wrażenia z kolejnych spotkań i zebrała opinie dotyczące Polaków za oceanem.

Rafał Zaniewski w ramach cyklu „Bezpieczna Polska” tym razem, w kontekście podpisanej przez prezydentów Polski i USA umowy o współpracy wojskowej, rozważa, po co nam sojusz wojskowy ze Stanami.

Dziewiąty numer „Polski w Praktyce” jest ostatnim numerem opublikowanym w ramach programu „Przywództwo – poziom wyżej”. Przez kilkanaście miesięcy na łamach pisma młodzi liderzy z całej Polski mieli okazję wypowiadać się jako eksperci, zabierać głos w ważnych sprawach, analizować otaczającą rzeczywistość, podejmować z odwagą, czasami pierwsze w życiu, dziennikarskie próby. Dziękując autorom za współpracę przy tworzeniu pisma, mam nadzieję, że był to dla nich inspirujący czas, a chęć komentowania rzeczywistości i wypowiadania się w ważnych kwestiach nadal będzie im towarzyszyć na drodze zmieniania świata na lepsze.

Redaktor naczelna „Polski w Praktyce”

Agata Wittchen-Barełkowska

Za nieocenioną współpracę w charakterze korektora pisma dziękuję Annie Wawrzyniak.

Spojrzenie z dystansu. Wizyta studyjna w USA

Spojrzenie z dystansu. Wizyta studyjna w USA

Dziewiąty numer „Polski w Praktyce” podsumowuje wizytę uczestników programu „Przywództwo. Poziom wyżej” („Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – platforma wymiany,...

Czytaj dalej
Jak funkcjonują think-tanki w Stanach Zjednoczonych? Studium przypadku Mercatus Center

Jak funkcjonują think-tanki w Stanach Zjednoczonych? Studium przypadku Mercatus Center

Odnosząc się do działalności think-tanków amerykańskich, w tym Mercatus Center, należy wskazać, że często zajmują się one bieżącymi sprawami...

Czytaj dalej
Wiosenne porządki w USA

Wiosenne porządki w USA

Jeden z rozmówców w Mercatus Center – James Broughel, specjalizujący się w stanowych i federalnych procedurach regulacyjnych – opowiedział nam,...

Czytaj dalej
Jak ograniczyć nadmierną biurokrację?

Jak ograniczyć nadmierną biurokrację?

Efektem wizyty studyjnej w Mercatus Center jest zestaw kilku praktycznych wskazówek dla polskich decydentów, którzy mają możliwości ograniczania nadmiernej...

Czytaj dalej
Dobre praktyki działalności amerykańskich think-tanków

Dobre praktyki działalności amerykańskich think-tanków

…na przykładzie German Marshall Fund of the United States (GMF) oraz American Enterprise Institute (AEI) W ostatnim tygodniu września...

Czytaj dalej
Nigdy nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę

Nigdy nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę

Umiejętne wykorzystanie konfliktu, jaki aktualnie rozgrywa się między UE, Niemcami i USA, może przynieść nam korzyści, ale bezkrytyczne zaufanie...

Czytaj dalej
Zagubiony Amerykanin patrzy na Europę

Zagubiony Amerykanin patrzy na Europę

Próżno doszukiwać się w działaniach Stanów Zjednoczonych głębszej strategii wobec Starego Kontynentu. Myli się jednak ten, kto sądzi, że...

Czytaj dalej
Polacy do USA bez wiz – historyczny moment

Polacy do USA bez wiz – historyczny moment

Polska została włączona do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program), a więc jej obywatele mogą wjechać do USA na...

Czytaj dalej
Co myślą o Polakach za oceanem?

Co myślą o Polakach za oceanem?

Wielu Polaków decyduje się na szukanie „szczęścia” w Ameryce. Jak jesteśmy tam odbierani? Jak postrzegają nas przedstawiciele innych narodowości?...

Czytaj dalej
Po co nam sojusz wojskowy z USA?

Po co nam sojusz wojskowy z USA?

Jeśli podpisaną przez prezydentów Polski i USA umowę o współpracy wojskowej traktujemy w kategoriach sukcesu, to zastanówmy się nad...

Czytaj dalej

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017–2019 

Agata Wittchen-Barełkowska

Redaktor naczelna Magazynu “Polska w Praktyce”. Filolog polski, dziennikarz, manager kultury. Wykładowca UAM i WSUS w Poznaniu. Od ponad 10 lat jest organizatorem i producentem wydarzeń kulturalnych oraz zajmuje się komunikacją i promocją kultury. Współzałożyciel NU Foundation, organizacji pozarządowej zajmującej się wspieraniem kultury poprzez transfer wiedzy ze środowiska biznesowego.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.