Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Ukraińskie reakcje na protesty społeczne na Białorusi - Instytut Wolności

Ukraińskie reakcje na protesty społeczne na Białorusi

Artem Podrez www.pexels.com/photo/protesters-in-belarus-5119463/ CC BY-NC-ND 2.0

Były doradca Trumpa rozmawiał w 2016 r. z Rosjanami o federalizacji Donbasu – pokazują dokumenty Senatu USA

Powstanie Autonomicznej Republiki Donbasu z Wiktorem Janukowyczem jako premierem mieli proponować Rosjanie w latach 2016-18. Tak wynika z dokumentów publikowanych przez amerykański Senat związanych z śledztwem dot. rosyjskiej ingerencji podczas wyborów prezydenta USA 2016. Treść dokumentów streściła Europejska Prawda.

Temat Ukrainy pojawia się w tych dokumentach w związku z osobą Paula Manaforta, szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa od czerwca do sierpnia 2016 roku, współpracującego również z Wiktorem Janukowyczem w latach 2010-14. Jak wskazują dokumenty, korespondencja i przesłuchania Manaforta, miał on kontakt z agentem wywiadu rosyjskiego Konstiantynem Kilimnikiem. Współpracownik Trumpa miał w sierpniu 2016 rozmawiać z Rosjaninem o planie dla Donbasu, który miał być zatwierdzony przez wyższe czynniki w rosyjskich władzach.

Plan ten miał być przedstawiony jako inicjatywa Donalda Trumpa i w ciągu kilku miesięcy po jego inauguracji doprowadzić do zakończenia konfliktu w Donbasie. Zgodnie z tą koncepcją miało dojść do federalizacji Ukrainy w “atrakcyjnym dla międzynarodowej wspólnoty opakowaniu”.

Plan miał zakładać:
stworzenie Autonomicznej Republiki Donbasu,
reintegracji jej do Ukrainy i nadanie specjalnego statusu,
wybór premiera tej republiki, a Wiktor Janukowycz miałby być “optymalnym kandydatem” na tę posadę.

Plan, o którym Manafort rozmawiał z współpracownikami jeszcze w 2018 roku, nie znalazł szans realizacji m.in. ze względu na odsunięcie politologa od współpracy z Trumpem, a później jego areszt.

Źródła: Europejska Prawda, Senat USA

Ukraińskie reakcje na protesty społeczne na Białorusi

Jako “miękkie podejście” określa reakcję ukraińskiej władzy na protesty na Białorusi Maksym Wichrow z “Ukraińskiego Tyżnia”.

Dziennikarz twierdzi, że oficjalny Kijów nie pozostaje neutralny wobec wydarzeń u północnego sąsiada, choć podejście rządzącej partii jest już niejednoznaczne. Wołodymyr Zełenski nie pogratulował zwycięstwa Alaksandrowi Łukaszence i stwierdził, że na jego miejscu powtórzyłby wybory prezydenckie. Ukraińska dyplomacja przyłączyła się natomiast do oświadczenia Polski i Litwy w ramach Trójkątu Lubelskiego, wzywając władze Białorusi do powstrzymania się od stosowania siły wobec protestujących.

Jednakże, przedstawiciele prezydenckiej partii Sługa Narodu w parlamencie wyrażają zróżnicowane opinie nt. sytuacji w Białorusi. Bliższe opiniom prezydenta deklaracje przygotowali m.in. zastępca przewodniczącego frakcji Jewhenia Krawczuk czy b. szef komisji ds. międzynarodowych Bohdan Łohwynenko.

We frakcji Sługi Narodu znaleźli się jednak również posłowie, którzy pogratulowali Łukaszence zwycięstwa i zachęcali białoruskiego prezydenta do użycia siły wobec protestujących. Takie zdanie wyraził m.in. kontrowersyjny polityk Ołeksandr Dubiński i Jewhenij Szewczenko. Podobną opinię wyrażają prorosyjscy posłowie z Opozycyjnej Platformy Za Życie.

Opozycja prawicowa i demokratyczna ogłaszała o wsparciu białoruskich protestów. Europejska Solidarność zaangażowała się m.in. w stworzenie międzyfrakcyjnej grupy “Za demokratyczną Białoruś”, a jej lider Petro Poroszenko wzywał do przeniesienia negocjacji z Rosją o Donbasie z Mińska do innego miasta. Partia Ojczyzna ogłosiła, że wyniki wyborów na Białorusi nie odpowiadają nastrojom społecznym. Partia Głos wezwała natomiast ukraiński parlament do nieuznawania wyborów i Łukaszenki jako prezydenta.

Źródło: Tyżden

Największe poparcie dla niepodległej Ukrainy w dekadzie

49% Ukraińców ocenia rozpad Związku Sowieckiego jako wydarzenie pozytywne – wynika z badania Centrum Razumkowa i Demokratycznych Inicjatyw. Mniej – bo 31% ocenia je jako negatywne, a 19% badanych nie ma na ten temat zdania.

Podzielone oceny Ukraińcy mają ws. dorobku niepodległej Ukrainy. 24,9% osób uważa, że 29 lat istnienia tego państwa przyniosło dobre efekty, niemal tyle samo, bo 26,1% twierdzi, że przeważają negatywy. 41,6% uważa, że dobre i złe skutki się równoważą. Jak podają autorzy badania, ocena zależy od wieku: osoby młodsze oceniają sytuację pozytywniej.

To badanie, jak i drugie, przeprowadzone przez grupę Rating, informują, że poparcie dla ukraińskiej niepodległości jest najwyższe w ostatnim dziesięcioleciu. Gdyby referendum w tej sprawie odbyło się aktualnie, poparcie dla Ukrainy wyniosłoby odpowiednio 84% lub 81% wśród osób, które zdecydowałyby się głosować. Opcja ta dominuje we wszystkich grupach wiekowych oraz regionalnych, przy czym jest ona najbardziej wśród osób do 49 r.ż. oraz na zachodzie i w centrum Ukrainy.

Źródło: Razumkov, Rating

Ukrainie potrzebna jest rozmowa o instytucjach, a nie tożsamości

Nie tożsamość narodowa, ale brak instytucji jest problemem Ukrainy – twierdzi historyk i myśliciel Jarosław Hrycak w tekstach napisanych z okazji 29 rocznicy ogłoszenia niepodległości Ukrainy.

Wg Hrycaka Ukraina “przechodzi typowe problemy młodego narodu” podobne do międzywojennej Polski czy też Argentyny. Kluczowym wskaźnikiem, pokazującym cywilizacyjny progres Ukrainy jest wg niego przewidywana długość życia, która na w tym kraju jest jedną z najniższych w Europie.

Hrycak zwraca uwagę na to, że większość dyskusji na Ukrainie dotyczy świadomości narodowej, a głównym problemem utrudniającym temu państwu stabilność ma być “niesformowanie się ukraińskiego narodu i brak narodowej idei”. Historyk uważa, że to mylny kierunek debaty. Wg niego, naród ukraiński przeżywa standardowe przekształcenia i zmienia się jak każda nacja na świecie. Jak pisze Hrycak: “rozmawiając o tożsamości, odrywamy się od ważniejszych rzeczy, m.in. od tego, jak budować właściwie instytucje państwowe, powiedzmy niezależny system sądowniczy”.

Jak twierdzi Hrycak, głównym wyzwaniem dla Ukrainy będą następne wybory, podczas których będzie istniała potrzeba wyłonienia “metodą prób i błędów (…) nowej politycznej elity”. Wg niego, władza Zełenskiego “jest swojego rodzaju falstartem nowego pokolenia, który potrzeba przekształcić w prawdziwy start”.

Źródła: NV.UA, NV.UA (2)

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.