Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Teraz my. Jak zmieniać samorządy i urzędy? - Instytut Wolności

Teraz my. Jak zmieniać samorządy i urzędy?

Agata Wittchen-Barełkowska

Nowy numer Polski w Praktyce.

„Nie idę na wybory. Nie mam na kogo głosować” – wielokrotnie słyszałam te słowa podczas kolejnych wyborów. Wymówki można mnożyć: „Program żadnego z kandydatów mi nie odpowiada”, „Mój głos i tak nic nie zmieni”, „Nie interesuję się polityką”. Każdy powód jest dobry, żeby nie skorzystać z możliwości oddania głosu w wyborach.

Czasami faktycznie jest tak, że wybór nie jest łatwy. Zniechęcają nas kłótnie kandydatów podczas kolejnych debat, denerwują kiczowate plakaty wprowadzające chaos w miejską przestrzeń, a sprawy, które wciąż czekają na załatwienie, przypominają nam o opieszałości polityków i ich obietnicach bez pokrycia.

Trzeci numer „Polski w Praktyce” ma tytuł „Teraz my. Jak zmieniać samorządy i urzędy?”. Piszemy o tym, co zrobić, żeby nasi politycy i urzędnicy byli lepiej przygotowani do wyzwań współczesności, profesjonalni i godni zaufania.

Numer otwierają teksty dotyczące administracji publicznej – Wojciech Kaczor analizuje sytuację urzędników w dzisiejszej Polsce, Marcin Witold Surowiec pisze o ich edukacji, a Rafał Momot proponuje transfer jednej z popularnych metod zarządzania na grunt polskiej administracji.

W drugiej części podejmujemy tematy przedwyborcze: Marcin Żuber porównuje dawne i dzisiejsze metody prowadzenia kampanii wyborczych, Grzegorz Siwek dzieli się swoim doświadczeniem radnego i przekazuje kilka przedwyborczych wskazówek, a Norbert Nowicki przybliża postać Rogera Stone’a, którego historia stanowi ciekawy kontekst do rodzimych rozważań.

Wprowadziliśmy też dział „Narzędzia lidera”, w którym prezentujemy dobre praktyki warte naśladowania. Jako pierwsi swoją wiedzą dzielą się: Małgorzata Polińska, udzielająca rad dotyczących trudnej sytuacji związanej ze zwolnieniem lub odejściem pracownika oraz Artur Sójka, który podpowiada, jak zbudować sieć cennych kontaktów.

Numer dopełniają analiza przypadku przeprowadzona przez Grzegorza Siwka na przykładzie gminy Ząbki oraz felieton Rafała Zaniewskiego z cyklu „Bezpieczna Polska” – tym razem poświęcony zagadnieniom obronności w samorządzie.

Mam nadzieję, że lektura tych tekstów będzie cenną inspiracją w przedwyborczym czasie i zachęci czytelników do głosowania w wyborach. Ja w tym roku po raz pierwszy nie muszę szukać informacji o kandydatach – w mediach społecznościowych obserwuję bowiem znajomych, którzy zdecydowali się kandydować, prowadzą profesjonalne kampanie, myślą o tym, co naprawdę ważne dla lokalnych społeczności. Duża część z nich to absolwenci Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, którzy zdobytą wiedzę przekuwają w praktyczne działania. Moi kandydaci to już nie panowie i panie z kiczowatych plakatów, ale młodzi, aktywni ludzie, wnoszący do polityki zupełnie inną jakość. Do głosu w polskiej polityce dochodzi nowe pokolenie. Teraz my.

 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017–2019  

Agata Wittchen-Barełkowska

Redaktor prowadząca Magazynu „Polska w Praktyce” (redaktor numeru). Filolog polski, dziennikarz, manager kultury. Wykładowca UAM i WSUS w Poznaniu. Od ponad 10 lat jest organizatorem i producentem wydarzeń kulturalnych oraz zajmuje się komunikacją i promocją kultury. Współzałożyciel NU Foundation, organizacji pozarządowej zajmującej się wspieraniem kultury poprzez transfer wiedzy ze środowiska biznesowego.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.