Przemysław Barański

Odpowiada za realizację programu Szkoła Przywództwa. Koordynator projektu “Przywództwo. Poziom Wyżej”. Absolwent nauk politycznych oraz administracji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2011-2015 pracownik administracji publicznej, w której zajmował się funduszami unijnymi.

Interesuje się m.in. geopolityką, polityką zagraniczną i bezpieczeństwem. Pasjonat Turcji, a od niedawna Chin.

Absolwent I edycji Szkoły Przywództwa

Mail: przemyslaw.baranski@instytutwolnosci.pl

Twitter: https://twitter.com/PBaranski1