Nicholas Siekierski

Pochodzi z Redwood City w Kalifornii. Absolwent historii, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa San Jose State University.

W latach 2008—2014 pracował jako archiwista w Bibliotece i Archiwum Instytutu Hoovera przy Uniwersytecie Stanforda gdzie zajmował się organizowaniem wystaw materiałów historycznych. Doktorant Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla w Warszawie. Jego rozprawa doktorska nosi tytuł “Herbert Hoover and the American Relief Administration in Poland, 1919—1922.” (Herbert Hoover i Amerykańska Administracja Pomocy w Polsce w latach 1919—1922). Jest absolwentem drugiej edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Interesuje się amerykańską polityką, szczególnie ostatnimi wyborami prezydenckimi, a także uważnie śledzi zmiany zachodzące w kulturze i społeczeństwie Stanów Zjednoczonych i ich wpływ na Europę i Polskę.

Prowadzi blog: www.researchteacher.com

Wybrane publikacje i rozmowy:

Kontakt: nick@researchteacher.com, biuro@instytutwolnosci.pl

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.