Nicholas Siekierski

Pochodzi z Redwood City w Kalifornii. Absolwent historii, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa San Jose State University.

W latach 2008—2014 pracował jako archiwista w Bibliotece i Archiwum Instytutu Hoovera przy Uniwersytecie Stanforda gdzie zajmował się organizowaniem wystaw materiałów historycznych. Doktorant Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla w Warszawie. Jego rozprawa doktorska nosi tytuł “Herbert Hoover and the American Relief Administration in Poland, 1919—1922.” (Herbert Hoover i Amerykańska Administracja Pomocy w Polsce w latach 1919—1922). Jest absolwentem drugiej edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Interesuje się amerykańską polityką, szczególnie ostatnimi wyborami prezydenckimi, a także uważnie śledzi zmiany zachodzące w kulturze i społeczeństwie Stanów Zjednoczonych i ich wpływ na Europę i Polskę.

Prowadzi blog: www.researchteacher.com

Wybrane publikacje i rozmowy:

Kontakt: nick@researchteacher.com, biuro@instytutwolnosci.pl