Michał Turkot

Absolwent telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej i Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej. Od 12 lat zawodowo związany z branżą IT w sektorze telekomunikacyjnym. Absolwent I Edycji Szkoły Przywództwa i stały współpracownik Instytutu Wolności. Interesuje się polityką zagraniczną, geopolityką oraz historią, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej. W wolnych chwilach koordynuje wakacyjne wyprawy Klubu Absolwenta SPIW.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.