Magdalena Doliwa-Górska

Ekspert zarządzania zmianą, absolwentka akredytowanej przez ICF Akademii CoachWise, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i niebawem Akademii Leona Koźmińskiego na „Biznes Chiński – jak skutecznie działać w czasach Nowego Jedwabnego Szlaku”.

CEO katalizatorzmiany.pl. Przewodnicząca Rady Programowej Instytutu Spraw Obywatelskich.

Od 10 lat współpracuje z liderami, skutecznie katalizując procesy zmiany w organizacjach oraz na poziomie indywidualnym, w oparciu o najnowsze i najlepsze praktyki polskie i zagraniczne.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.

FreshMail.pl