Łukasz Chorchos

Asystent oraz absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Absolwent III edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności aktywnie angażujący się w jego działania. Potencjał, ale też problemy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego znane są mu z autopsji. Redaktor Biuletynu Instytutu Wolności dotyczącego projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym: Jak Ustawa 2.0. zmieni polską naukę? – Biuletyn IW

Kontakt: l.chorchos@instytutwolnosci.pl, biuro@instytutwolnosci.pl

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.