Łukasz Chorchos

Asystent oraz absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Absolwent III edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności aktywnie angażujący się w jego działania. Potencjał, ale też problemy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego znane są mu z autopsji. Redaktor Biuletynu Instytutu Wolności dotyczącego projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym: Jak Ustawa 2.0. zmieni polską naukę? – Biuletyn IW

Kontakt: l.chorchos@instytutwolnosci.pl, biuro@instytutwolnosci.pl