Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Dariusz Gawin - Instytut Wolności

Dariusz Gawin

Historyk myśli społecznej, publicysta, filozof. Szef Instytutu Starzyńskiego, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Publikował m.in. w Res Publice Nowej, Znaku, Przeglądzie Politycznym, Teologii Politycznej, Więzi, Życiu, Rzeczpospolitej. Autor książek: „Spór o powstanie. Powstanie warszawskie w powojennej publicystyce polskiej”, „Wielki zwrot. Ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956-1976”, „Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku”.

 

Obecnie nie pełni żadnych funkcji w Instytucie Wolności.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.