Anna Urbańska

Dyrektor Regionu CEE w Aldesa Polska, magister zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Posiada 8-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach w obszarach: HR (twardy i miękki), administracja, marketing i PR, w międzynarodowych korporacjach cechujących się rozproszoną strukturą i dużą zmiennością otoczenia. Doświadczony lider zarządzający ponad kilkunastoosobowymi, interdyscyplinarnymi zespołami, potrafiący budować dojrzałe relacje zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Obszary specjalizacji i zainteresowań: zarządzanie ludźmi, zarządzanie talentami, zarządzanie procesami, (usprawnianie i optymalizacja procesów), zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, zarządzanie kryzysowe, planowanie strategiczne, pokolenie Y, rynek pracy, ekonomia.

Wybrane publikacje:

Kontakt: ciula.anna@gmail.com

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.