Anna Urbańska

Dyrektor Regionu CEE w Aldesa Polska, magister zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Posiada 8-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach w obszarach: HR (twardy i miękki), administracja, marketing i PR, w międzynarodowych korporacjach cechujących się rozproszoną strukturą i dużą zmiennością otoczenia. Doświadczony lider zarządzający ponad kilkunastoosobowymi, interdyscyplinarnymi zespołami, potrafiący budować dojrzałe relacje zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Obszary specjalizacji i zainteresowań: zarządzanie ludźmi, zarządzanie talentami, zarządzanie procesami, (usprawnianie i optymalizacja procesów), zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, zarządzanie kryzysowe, planowanie strategiczne, pokolenie Y, rynek pracy, ekonomia.

Wybrane publikacje:

Kontakt: ciula.anna@gmail.com