Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Tak daleko, tak blisko - 5 numer "Polski w Praktyce" - Instytut Wolności

Tak daleko, tak blisko – 5 numer “Polski w Praktyce”

Agata Wittchen-Barełkowska

Pierwszy numer „Polski w Praktyce”, który oddajemy w tym roku do rąk Czytelników, jest zarazem piątym numerem naszego pisma i drugim z cyklu czterech numerów poświęconych relacjom Polski z innymi państwami.

W 2018 roku powstało pismo będące efektem wizyty studyjnej na Ukrainie, teraz przenosimy się na zachód i prezentujemy wydanie podejmujące refleksję na temat relacji Polska-Niemcy.

W pierwszej części znajdują się teksty ekspertów zajmujących się stosunkami polsko-niemieckimi. Andrzej Godlewski przekonuje, że warto – a nawet trzeba – rozmawiać z Zielonymi. Leo Mausbach opisuje niemiecką „ofensywę wdzięku” i zastanawia się, co jest piętą achillesową w naszych relacjach z zachodnim sąsiadem. Konrad Popławski upomina się o nowy pragmatyzm w stosunkach polsko-niemieckich, a Paweł Musiałek zastanawia się nad zbieżnością i rozbieżnością interesów Polski i Niemiec. Część tę kończy artykuł Sebastiana Płóciennika, w którym przedstawia on konsekwencje sceptycyzmu Polski wobec przystąpienia do strefy euro.

W części drugiej zebrane zostały artykuły powstałe po wizycie studyjnej członków programu Instytutu Wolności “Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – platforma wymiany, tworzenia idei i praktycznych rozwiązań między biznesem, polityką i NGO” w Berlinie. Podczas wyjazdu odwiedziliśmy najważniejsze instytucje i organizacje, przyglądaliśmy się dobrym praktykom i zbieraliśmy doświadczenia dotyczące polityki, zarządzania, promocji państwa i nowoczesnego przywództwa.

Anna Bielecka i Grzegorz Botwina opisują rolę dyplomacji kulturalnej w budowaniu pozycji na arenie międzynarodowej. Kamila Mróz relacjonuje spotkanie w Stiftung Wissenschaft und Politik i podkreśla konieczność budowy silnych ośrodków badawczych wspierających decyzje polityków. Adrianna Malińska-Szubielska dzieli się doświadczeniem po wizycie w miejscu pamięci Berlin-Hohenschönhausen, funkcjonującym w budynkach dawnego więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD, i wyciąga z niego wnioski dla działalności muzeów upamiętniających bolesne aspekty naszej historii. Norbert Nowicki przedstawia, w jaki sposób nowoczesna i świetnie funkcjonująca organizacja Berlin Partner przyciąga do stolicy Niemiec kolejnych przedsiębiorców. Część tę kończy artykuł Marcina Żubra, w którym poddaje on refleksji znaczenie Europy Wschodniej dla Niemiec.

Tradycyjnie już w „Polsce w Praktyce” znajdziecie też porady dla liderów – tym razem Małgorzata Polińska porusza niezwykle ważny dla każdej organizacji temat zmiany i roli lidera w przeprowadzeniu przez nią zespołu.

Numer domyka felieton Rafała Zaniewskiego z cyklu „Bezpieczna Polska”, stawiający pytanie, na ile możemy ufać NATO.

Mieszkając w Poznaniu, łatwiej dziś dojechać pociągiem do Berlina niż do Warszawy. Za każdym razem, kiedy odbywam tę drogę, zastanawiam się nad wciąż dzielącą nas od Niemiec odległością – nie tylko tą geograficzną. Tak daleko, tak blisko. Teksty zebrane w tym numerze pokazują, że w obopólnym interesie Polski i Niemiec leży zmniejszenie tego dystansu – oby w niedalekiej przyszłości stało się ono częścią nowego rozdziału naszej historii.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017–2019

Agata Wittchen-Barełkowska

Redaktor naczelna Magazynu „Polska w Praktyce”. Filolog polski, dziennikarz, manager kultury. Wykładowca UAM i WSUS w Poznaniu. Od ponad 10 lat jest organizatorem i producentem wydarzeń kulturalnych oraz zajmuje się komunikacją i promocją kultury. Współzałożyciel NU Foundation, organizacji pozarządowej zajmującej się wspieraniem kultury poprzez transfer wiedzy ze środowiska biznesowego.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.