Budujemy przyszłe elity wolnej Ukrainy! Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności zaprasza obywateli Ukrainy

Otwieramy dodatkową rekrutację dla obywateli/obywatelek Ukrainy do udziału w 7. edycji Szkoły Przywództwa, która rozpocznie się w kwietniu 2022 r.

Misją programu Szkoły Przywództwa od początku było kształcenie przyszłych elit Polski. Teraz rozszerzamy na cel: chcemy kształcić także przyszłe elity wolnej Ukrainy.

Zapraszamy obywateli Ukrainy do aplikowania – utworzyliśmy dodatkową pulę miejsc. Program będzie prowadzony w języku polskim i zostanie zmodyfikowany pod kątem nowych uczestników.

W programie będą mogły wziąć udział osoby:

  • pochodzenia ukraińskiego przebywający w Polsce czasowo lub na stałe,
  • kończące studia (w Ukrainie lub Polsce) lub posiadające wykształcenie wyższe,
  • w wieku 25-38 lat,
  • posługujące się językiem polskim i angielskim w stopniu komunikatywnym.

Każdy kandydat/kandydatka proszeni są o wypełnienie formularza na stronie: https://szkolaprzywodztwa.pl/rekrutacja

Obywatele Ukrainy, którzy wystąpią o zniesienie opłaty wstępnej, będą z niej zwolnieni.

Wszystkie informacja o Szkole znajdziecie na stronie https://szkolaprzywodztwa.pl/

W razie pytań prosimy o kontakt przez formularz: https://szkolaprzywodztwa.pl/kontakt/

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.