Szkoła Przywództwa Partnerem Konferencji “Polski model kapitalizmu. Po pierwsze człowiek” (1 – 2 grudnia 2022 r. w Warszawie)

W dniach 1 – 2 grudnia 2022 r. odbędzie się w Warszawie konferencja pt. Polski Model Kapitalizmu. Po pierwsze człowiek, na której bez kompleksów dyskutować będziemy o tym, jak powinien wyglądać polski system socjoekonomiczny. 

To największe wydarzenie ekonomiczno-społeczne w Polsce, w którym udział biorą wybitni naukowcy oraz światowej klasy eksperci, decydenci polityczni, managerowie sektora prywatnego i NGO. Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności jest Partnerem konferencji.

W trakcie 2 dni konferencji odbędzie się 6 paneli dyskusyjnych, podczas których w gronie wybitnych ekspertów spróbujemy odpowiedzieć na pytania o to, czy kapitalizm potrzebuje ciągłego wzrostu gospodarczego? Jaka jest rola państwa w gospodarce, o system opieki społecznej przyszłości i zmiany na rynku pracy? Celem debaty jest próba naszkicowania Polskiego Modelu Kapitalizmu, który będzie koncentrował się wokół człowieka.

W wydarzeniu wezmą udział wybitni polscy i zagraniczni ekonomiści, w tym m.in:

  • Dr. Andreas Nölke,Goethe University Frankfurt
  • PhD Valentina Rotondi University of Oxford
  • Branko Milanović Graduate Center na City University of New York
  • Robert Wade London School of Economics

Organizatorem jest Fundacja ProjektPL, o której znajdują Państwo więcej informacji pod adresem: https://www.facebook.com/ProjektPL.org/

Nasi goście to znakomite osobowości z Polski i zagranicy reprezentujący: Goethe-Universität Frankfurt University of Oxford, The London School of Economics and Political Science – LSE, The City University of New York.

REJESTRACJA BEZPŁATNA: https://pmk.konfeo.com/

Lokalizacja konferencji: 1.12.2022 r. – Centrum Bankowo Finansowe "Nowy Świat; 2.12 – GPW / Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Partnerem konferencji jest  Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności,oraz BGK, SGH, GPW, PFR, ARP, PTE, Łukasiewicz, Instytut Spraw Cyfrowych, Związek Dużych Rodzin 3+, Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii, Fundacja PKO, Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości.

Program konferencji znajdą Państwo poniżej.

Zapraszamy do rejestracji!

Agenda_PL_18.11.2022

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.