Stan wiedzy ekonomicznej Polaków – Raport

Raport opisujący stan wiedzy ekonomicznej Polaków został opracowany przez Instytut Wolności i Raiffeisen Polbank. Celem badania było sprawdzenie, jaki jest stan wiedzy Polaków z zakresu podstawowych obszarów ekonomii i finansów. Wnioski z raportu nie pozostawiają złudzeń: Polakom brakuje wiedzy z zakresu podstaw ekonomii, nie najlepiej znają zasady funkcjonowania systemu podatkowego i bankowego, nie orientują się w możliwościach oszczędzania swojego kapitału.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:
Stan wiedzy ekonomicznej Polaków, 2014

Instytut Wolności zajmuje się najważniejszymi dla Polski sprawami, do których należą zagadnienia ekonomiczne. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również działalność edukacyjna i prognozowanie kierunków długoterminowych zmiany zachodzących w Polsce. Raiffeisen Polbank – jako element systemu ekonomicznego – opracowuje długoterminowe strategie działania i jest zainteresowany stanem wiedzy swoich klientów, zarówno obecnych, jak i przyszłych. Efektem inicjatywy tych dwóch podmiotów oraz badania przeprowadzonego przez Instytut Millward Brown jest raport opisujący wiedzę Polaków z zakresu podstawowych obszarów ekonomii i finansów.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.