Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Stan ukraińskiej administracji i sądownictwa odstrasza zagranicznych inwestorów - Instytut Wolności

Stan ukraińskiej administracji i sądownictwa odstrasza zagranicznych inwestorów

Wojciech Morawski

Rynek ukraiński jest bardzo atrakcyjnym i naturalnym rynkiem dla rozwoju naszych przedsiębiorstw. Najważniejsze plusy Ukrainy to wielkość kraju,  bliskość geograficzną i mentalna, a także wspólna historia. Trzeba pamiętać, że historycznie budowaliśmy swoją siłę gospodarczą właśnie tworząc wspólne państwo z Ukrainą i Litwą. To nie był przypadek, były ku temu ekonomiczne, geograficzne i kulturowe przesłanki.

Jest jednak ważne „ale”. Pomimo zainteresowania wielu firm, nasza obecność jest tam stosunkowo mało znacząca. Oczywistą tego przyczyną jest ryzyko polityczne i związane z tym ryzyko ekonomiczne. Jest to największa bariera, ale ci, którzy odważą się ją przekroczyć, trafiają wręcz na zasieki. Na Ukrainie wciąż jest problem z niezależnym sądownictwem. Przedsiębiorca nie będzie ryzykować swoich pieniędzy, jeśli nie ma możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw ze względu na ryzyko korupcyjne.

Ukraińska administracja jest niesprawna, a prawo niejasne i nieprzyjazne dla inwestorów zagranicznych. Spójrzmy na przykład. W Polsce zagraniczny przedsiębiorca może otworzyć spółkę, zostać jej prezesem i kontrolować majątek firmy. Na Ukrainie jest inaczej. Żeby zostać prezesem własnej spółki, a właściwie dyrektorem generalnym, który ma uprawnienia prezesa, trzeba wystąpić o pozwolenie na pracę. Można je otrzymać, bądź nie, a z pewnością straci się na to czas. Jeżeli wyniknie problem, trzeba zatrudnić miejscowego pracownika. Ten drobny z pozoru fakt jest w rzeczywistości sporym hamulcem. W tamtejszym systemie, gdy nie jest się osobą zatrudnioną w firmie, jest się pozbawionym np. możliwości występowania w imieniu przedsiębiorstwa czy też korzystania z konta.

Warto również wspomnieć o bardzo słabej ochronie własności intelektualnej. Niezwykle łatwo jest zarejestrować znak łudząco podobny do już istniejącego. Trudno również dochodzić swoich praw w takich przypadkach. Jest to problem dla polskich przedsiębiorców, którzy zazwyczaj inwestują ze swoim know-how,  marką czy własnością intelektualną.

W ukraińskim systemu prawnym i administracyjnym należy zmienić wiele. Ukraińcy muszą włożyć wiele wysiłku,  żebyśmy mogli powiedzieć, że jest to dobry kraj do inwestowania.

Wojciech Morawski

przedsiębiorca, twórca marki Atlantic

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.