Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Sprawozdanie merytoryczne 2016 - Instytut Wolności

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Wyciąg ze sprawozdania merytorycznego:

(…) Działania podjęte przez Instytut Wolności od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku:

 1. edycja Szkoły Przywództwa

W okresie marzec-czerwiec 2016 przeprowadzona została 2. edycja Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Celem projektu było kształcenie przyszłych elit Polski i motywowanie młodych ludzi do działania w sferze społecznej, politycznej i biznesowej. W kursie wzięło udział 150 osób z całej Polski. Spotkania odbywały się w podziale na moduły przywództwo, polityka i gospodarka. Wykłady prowadzili m.in. Jarosław Gowin, Andrew Michta, Charles Crawford, Jacek Kędzior, Joanna Malinowska-Parzydło, Tomasz Siemoniak, Beata Stelmach, Wojciech Szczurek, Wojciech Szewko, Olaf Osica, Michel Viatteau, Radosław Pyffel, Paweł Kowal, Jacek Bartosiak, Robert Kozak, Krzysztof Pawłowski, Wojciech Morawski i Zbigniew Jagiełło.

Przedsiębiorczy w życiu i w szkole

W roku 2016 przeprowadzono kolejna fazę realizacji projektu mającego na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju. Wydana została nowa wersja przewodnika po najlepszych praktykach kształtowania kompetencji przedsiębiorczych, która uwzględniła wyniki zeszłorocznej ewaluacji przeprowadzonej przez nauczycieli z ponad 20 szkół partnerskich, która jest dostępna bezpłatnie w tradycyjnej formie drukowanej oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu. Na stronie www stworzono również platformę dla nauczycieli, na której udostępniane są materiały uzupełniające oraz studia przypadków. Metody z przewodnika od początku roku szkolnego realizowane są przez kilkadziesiąt szkół z całego kraju.

W 2016 uruchomiono również skierowany bezpośrednio do dzieci i młodzieży szkolnej fanpage w sieci społecznościowej Facebook: „Nie ma, że się nie da”, który zgromadził ponad 22.000 fanów wśród osób wieku do 18 lat.

Debata „Jakiego modelu demokracji chcemy”

Dyskusja o najbardziej efektywnym modelu rządzenia, który może pozwolić na wprowadzanie zmian w państwie i realne zarządzanie kryzysami. Debata odbyła się 27 stycznia 2016 r. Udział w niej wzięli Aleksander Smolar (Fundacja im. Stefana Batorego), Bronisław Wildstein, Marek Cichocki (Centrum Europejskie Natolin), Jarosław Kuisz (Kultura Liberalna) i Igor Janke (Instytut Wolności)

Raport Analiza stanu zdrowia i opieki zdrowotnej na najbliższe lata

Raport analizujący stan zdrowia Polaków, strukturę opieki zdrowotnej, wydatki na zdrowie oraz prognozy dotyczące zapotrzebowania branżowego i potencjalne kierunki rozwoju. Powstał w wyniku pracy ekspertów pod kierownictwem Dariusza Godlewskiego. W ramach prac programowych przeprowadzono również dyskusję warsztatową z udziałem m.in. Stanisława Karczewskiego, Konstantego Radziwiłła i Pawła Kacprzyka.

Raport zaprezentowano w lutym 2016 r. W konferencji wziął udział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, Jakub Szulc (sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia 2008-2012), prezes zarządu PZU Zdrowie Pawła Kacprzyka i ekspert Instytutu Wolności Dariusz Godlewski.

Debata Instytutu Wolności: „Inwestycje zagraniczne. Czy jeszcze ich potrzebujemy?”

Dyskusja nt. roli inwestycji dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki oraz kryteriów, którymi powinno się kierować państwo przy ich przyciąganiu i wspieraniu. Udział wzięli przedstawiciele inwestorów oraz władzy ustawodawczej i wykonawczej: wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, poseł PiS przewodniczący komisji na rzecz wspierania patriotyzmu gospodarczego Adam Abramowicz, kierownik ds. Public Affairs Grupy Żywiec Kamil Mirowski i director of Public Affairs Samsung Electronics Jacek Łęgiewicz. Spotkanie, które odbyło się 8 marca 2016 r., prowadził Igor Janke, prezes Instytutu Wolności.

Spotkanie z wiceministrem rozwoju Radosławem Domagalskim

Warsztaty z udziałem przedstawicieli 15 polskich firm prywatnych zaliczających się do kategorii Asów, wiceministra rozwoju Radosława Domagalskiego oraz prezesa Instytutu Wolności Igora Janke. Spotkanie odbyło się 24 marca 2016. Celem warsztatów było przedyskutowanie optymalnych narzędzi wspierania eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm prywatnych.

Biuletyn Instytutu Wolności

W 2016 r. Instytut Wolności rozpoczął wydawanie czasopisma elektronicznego „Biuletyn Instytutu Wolności. W 12 numerach wydanych od maja do grudnia opublikowano artykuły i komentarze m.in. Andrew A. Michty, Sławomira Dębskiego, Marii Przełomiec, Kazimierza Ujazdowskiego, Tomasza Domogały, Ryszarda Florka, Paula Gregorego, Jacka Bartosiaka, Olafa Osicy i Wojciecha Morawskiego. Biuletyny poświęcono następującym tematom:

 • Czego biznes oczekuje od polityków. Idee czołowych polskich przedsiębiorców dot. zmian w polskiej gospodarce.
 • Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej? Omówienie możliwości współpracy państw Europy Środkowej.
 • Chiny, Iran, Ukraina, Afryka I Turcja – kierunki dla polskiego biznesu. Opinie znawców najbardziej perspektywicznych rynków świata, możliwości współpracy biznesowej z Iranem, Ukrainą, państwami afrykańskimi, Turcją oraz z Chinami i Azją Południowo-Wschodnią.
 • Czy powinniśmy bać się Trumpa? Próba oceny, jak może wyglądać polityka zagraniczna nowego prezydenta USA i jak się do jej zmiany mogą przygotować Polacy.
 • Czy jeszcze grozi nam wojna? Prognozy dot. możliwego wpływu szczytu NATO na polskiego bezpieczeństwo
 • Wnioski ze szczytu NATO. Czy Polska jest bezpieczniejsza? Komentarz ekspertów dot. postanowień dwudniowych obrad szefów państw NATO.
 • Jak budować kapitał Polaków? Opinie ekspertów z firm doradczych i instytucji państwowych o Programie Budowy Kapitału Ministerstwa Rozwoju.
 • Czy ruchy antysystemowe zdobędą władze na zachodzie? Analiza programów, zamierzeń i potencjałów ruchów antysystemowych we Francji, Niemczech, Węgrzech i Anglii.
 • Jak wspierać i rozwijać Asy polskiej gospodarki? Pogłębienie refleksji nad sytuacją czołowych polskich przedsiębiorstw zawartej w raporcie Instytutu Wolności „Asy Polskiej Gospodarki”. W Biuletynie przedstawiono opinie praktyków – prezesów firm, autorów projektu Asy Polskiej Gospodarki i przedstawicieli partnerów projektu
 • Dlaczego Amerykanie głosują na Trumpa? Ankieta przedstawiająca motywacje wyborców Donalda Trumpa połączona z analizą eksperta.
 • Polska – Ukraina. Przejdźmy do konkretów. Dyskusja o konkretnych kwestiach dot. stosunków polsko-ukraińskich oraz rekomendacje na następne 25 lat współpracy.
 • Biuletyn 12/2016. Poznaj opinie absolwentów SPIW. Głosy absolwentów Szkoły Przywództwa na tematy polityczne i ekonomiczne.

Raport Instytutu Wolności (Polska) i Open Europe (Wielka Brytania) „Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy: Propozycja wspólnej agendy reformy Unii Europejskiej”.

Publikacja autorstwa ekspertów z Polski i Wielkiej Brytanii identyfikująca największe słabości wynikające z dzisiejszego sposobu funkcjonowania UE i proponująca rozwiązania korzystne z punktu widzenia obu państw.  Raport składa się ze diagnozy sytuacji, dwóch osobnych (polskiej i brytyjskiej) recept oraz części wspólnej – przedstawiającej propozycje reform, co do których zgodziły się obie strony.

Prezentacja raportu odbyła się 16 maja 2016 r. w Warszawie. Udział w spotkaniu wzięli: wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathan Knott, eksperci Olaf Osica i Marek Cichocki i ekspert Open Europe Paweł Świdlicki.

VI Międzynarodowa Debaty Polskiego Radia i Instytutu Wolności

Debata dot. bezpieczeństwa Polski w okresie kryzysów międzynarodowych. W dyskusji wzięli udział: Olaf Osica, Jacek Bartosiak, Andrew Michta i Przemysław Żurawski vel Grajewski . Debata odbyła się 7 lipca 2016 r. w  Studiu im. Władysława Szpilmana Polskiego Radia i było transmitowana na żywo przez I Program Polskiego Radia. Spotkanie prowadzili Grzegorz Ślubowski z Polskiego Radia i Igor Janke z Instytutu Wolności.

Raport Asy Polskiej Gospodarki

Raport prezentujący nową kategorię firm, do której zaliczono przedsiębiorstwa charakteryzujące się odpowiednią wielkością, aby rozpocząć działalność międzynarodową, rozwijać specjalistyczne technologie i nowe branże oraz wzmacniać swoją pozycję poprzez eksport i przejęcia. W publikacji eksperci opisują, czym wyróżniają się takie przedsiębiorstwa oraz jakie jest ich znaczenie dla polskiej gospodarki, perspektywy rozwoju oraz wyzwania i bariery ograniczające ich wzrost.

Prezentacja raportu odbyła się 13 października podczas uroczystej gali na Stadionie Narodowym. Udział w konferencji wziął udział wicepremier Mateusz Morawiecki, Paweł Borys (prezes Polskiego Funduszu Rozwoju), Marek Czerski (prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych), Patrycja Klarecka (prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), Paweł Nierada (wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego ), Tomasz Pisula (prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A), Marcin Piasecki (wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju).

Debata „Przemysł wojskowy: jak Polska może konkurować na globalnym rynku sektora obronnego”

Dyskusja o możliwościach i barierach rozwoju polskiego przemysłu obronnego oraz jego roli w polskiej gospodarce przeprowadzona przez Instytut Wolności w ramach Warsaw Security Forum. Spotkanie  poprowadził prezes Instytutu Wolności Igor Janke, a w gronie prelegentów znaleźli się: Marek Borejko (Polska Grupa Zbrojeniowa), gen. Adam Sowa (Wojskowa Akademia Techniczna), Radosław Szczęch (EY), Piotr Wojciechowski (WB Electronics). 3. edycja Warsaw Security Forum została przeprowadzona w dniach 26-28 października 2016 przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.

Warsztaty Strategiczne Klubu Absolwenta Szkoły Przywództwa

Trzydniowe spotkania 16 absolwentów 1. i 2. edycji Szkoły Przywództwa przeprowadzone w dn. 4-6 listopada 2016.  Celem spotkania było wypracowanie założeń organizacji kolejnej edycji Szkoły Przywództwa oraz planu działań dla Klubu Absolwenta na kolejny rok.

Warsztaty: „Uprośćmy prawo dla drobnych przedsiębiorców”

Konsultacje, których celem było omówienie absurdalnych i przestarzałych regulacji prawnych w celu ich wyeliminowanie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dotyczących polskich przedsiębiorców. W spotkaniu wzięło udział 15 przedsiębiorców reprezentujących różne branże oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju. (…)

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.