Skutki reform ekonomicznych Orbana – Raport

Reformy Viktora Orbána przyniosły pozytywne skutki dla węgierskiej gospodarki. Czy umożliwią one zbudowanie trwałych fundamentów dla długoterminowego rozwoju kraju?
Zapraszamy do zapoznania się z raportem Marcina Piaseckiego, eksperta Instytutu Wolności, który przeanalizował skutki eksperymentu gospodarczego Viktora Orbana.
„Węgry Viktora Orbána są pierwszym przykładem kraju Europy Środkowej (od czasu antykomunistycznej rewolucji zapoczątkowanej przez polski ruch Solidarność), który eksperymentuje z niezależną polityką gospodarczą. Rezultaty tego eksperymentu, jeśli ostatecznie zostaną ocenione pozytywnie, stworzą precedens, który może mieć daleko idące konsekwencje dla innych krajów w Europie Środkowej i poza nią.” – pisze w raporcie ekspert Instytutu Wolności Marcin Piasecki. W tekście publikacji przybliżono założenia reform węgierskich ekonomistów, ich wdrażanie, rezultaty oraz wywołane przezeń reakcje.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.