Siły zbrojne RP AD 2032. Jak Strategiczny Przegląd Obronny wpłynie na polskie bezpieczeństwo.

Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło wdrażanie rezultatów Strategicznego Przeglądu Obronnego. Jawne założenia raportu przedstawione w Koncepcji Obronnej RP zostały zaprezentowane opinii publicznej w maju 2017 r. Dokument ten stanowi wizję rozwoju Sił Zbrojnych RP na najbliższe piętnaście lat. Zgodnie z zapowiedziami resortu przedstawiony raport wprowadza nową jakość do polskiego planowania obronnego.

Jednym z ważniejszych założeń Przeglądu jest położenie akcentu na zwiększanie zdolności odstraszania w oparciu o własny potencjał obronny. Jest to bardzo istotna zmiana będąca przeciwieństwem dotychczasowego podejścia w tej materii, które zakładało obronę Polski w potencjalnym konflikcie głównie w oparciu o potencjał sojuszników z NATO. Należy mieć nadzieję, że ambitne i odważne założenia SPO wymuszą zmianę postrzegania własnych możliwości, a po wprowadzeniu w życie przyczynią się do wzrostu polskiego potencjału odstraszania i tym samym wzmocnią podmiotową pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Czy przedstawione w SPO pomysły rozwoju Sił Zbrojnych RP uda się wprowadzić w życie w długiej, jak na polskie realia polityczne, perspektywie czasu? Jedną ze słabszych stron SPO wydają się niewystarczające konsultacje z szerokimi środowiskami politycznymi. Nakłada się na to brak ponadpartyjnego konsensusu co do modelu rozwoju Sił Zbrojnych, a tym samym bezpieczeństwa Polski.

Miejmy nadzieję, że tym razem uda się zbudować zarówno polityczne porozumienie w kwestiach dotyczących obronności, jak i znacząco zwiększyć potencjał obronny, by zapewnić Polsce bezpieczną przyszłość na najbliższe lata.

Więcej na temat tego, czym jest Strategiczny Przegląd Obronny, jakie są jego założenia, jak powstawał oraz za co jest krytykowany, w najnowszym wydaniu Biuletynu Instytutu Wolności.

Przemysław Barański

Zwiększamy nasz potencjał odstraszania – wywiad z Tomaszem Szatkowskim

Naszym celem jest stworzenie takiej sytuacji, w której działania przeciwnika zmierzające do eskalacji konfliktu nie pozostaną bezkarne

Kłóćmy się o wszystko, tylko nie o politykę bezpieczeństwa – Tomasz Smura

Obecny przegląd krytykowany jest więc za to, że konsultacje społeczne i budowanie konsensusu wobec sił zbrojnych było ograniczone. Wydaje się, że można to było zrobić lepiej, skoro już teraz widzimy tarcia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.

FreshMail.pl