Samorząd po 2018 – okiem praktyków

Nie wiemy jeszcze, czy wybory lokalne w 2018 roku będą przebiegać według nowych zasad. Pewne jest natomiast to, że konieczna jest zmiana samych reguł działania samorządów, by funkcjonowały sprawniej, aktywniej i były bliżej obywateli.

Jaka powinna być przyszłość polskich samorządów? Co powinno się zmienić w nich po zbliżających się wyborach? Z tym pytaniem postanowiliśmy zwrócić się do praktyków – działaczy rad miast i dzielnic, lokalnych organizacji i inicjatyw mieszkańców. To osoby, które najlepiej znają wady dzisiejszego systemu zarządzania samorządami i wiedzą, co zrobić, by członkowie małych społeczności czuli, że ich interesy są dobrze reprezentowane.

Maciej Chudkiewicz

Więcej działania w samorządach

Dzisiejszy system działania rad gmin i miast opiera się często na schematycznym podniesieniu ręki podczas głosowania. Samorząd mieszkańców jest iluzją.


Marta Zbrowska

Kadencyjność w samorządach – efekt społeczny czy polityczny?(l)

Odnoszę wrażenie, że ci włodarze, którzy nie będą mogli wystartować w 2018 roku, w sposób naturalny „namaszczą” następców ze swojego najbliższego otoczenia. 


Kamil Orzeł 

Kto powinien rządzić w lokalnym samorządzie: partie czy stowarzyszenia?

Czy lepiej, by dzielnicami rządziły lokalne organizacje, czy powinny być to jednak ogólnopolskie partie polityczne mające swoich przedstawicieli także w Radzie Warszawy?


Katarzyna Gorzkowska 

Zwiększajmy rolę mieszkańców w samorządach (l)

Problemy powstają w momencie, gdy zarządzający daną dzielnicą samorządowcy reprezentują inną opcję polityczną niż „ogólnomiejska”.


Iwona Szatkowska

Alternatywny system wyborczy: System Przechodniego Głosu Przenoszonego – Single Transferable Vote

W gronie kilku wiceburmistrzów, radnych i aktywistów miejskich chcieliśmy znaleźć sposób na to, by wyleczyć dwie dolegliwości: centralizację i upartyjnienie stolicy. Wypracowaliśmy więc kilka propozycji, które według nas mogą pozytywnie wpłynąć na lokalną politykę w Warszawie.

Pobierz całość Biuletynu Instytutu Wolności: “Samorząd po 2018 – okiem praktyków”

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.