Ruchy antysystemowe na Zachodzie

Przez ostatnie lata w Europie nawarstwiały się kolejne kryzysy. Wojna na Ukrainie, napływ migrantów oraz pogłębiająca się recesja osłabiająca klasę średnią i zwiększająca rozwarstwienie społeczne wywołały ferment. Żyjący dotychczas spokojnie w dobrobycie Europejczycy zaczęli odczuwać niepewność i zagrożenie.

Ukojenia nie przyniosło powtarzanie sloganów nawołujących do jeszcze większej integracji kontynentu. Ta niezadowalająca reakcja elit stała się paliwem dla zmarginalizowanych do tej pory ruchów politycznych i przyczyniła się do wzrostu ich popularności.

Niedługo może dojść do sytuacji, w której anty systemowe partie zdobędą znaczny wpływ na politykę w niektórych państwach. Warto więc bliżej przyjrzeć się głoszonym przez nich postulatom, a nie opierać się jedynie na szczątkowych informacjach na ich temat pojawiających się w mediach.

Czytaj komentarze ekspertów:

Paweł Świdlicki
Wielka Brytania: Mimo sukcesu, UKIP w defensywie
Różnica między brexitowskimi elitami a brexitowym społeczeństwem stanowi szansę dla UKIPu, jeśli rząd (w tym ministrowie, którzy w referendum byli po stronie Leave) nie wezmą ich poglądów pod uwagę przy negocjowaniu warunków wyjścia.

Anna Kwiatkowska-Drożdż (Ośrodek Studiów Wschodnich)
Alternatywa dla Niemiec – partia, której miało nigdy nie być
Wszystko wskazuje na to, że jesienią 2017 roku do niemieckiego parlamentu wejdzie Alternative für Deutschland. Tym samym zostanie złamana niepisana zasada obowiązującą od lat w RFN, że żadnej partii na prawo od chadeków w Bundestagu nie będzie

Michel Viatteau
Francuscy eurosceptycy rosną w siłę

Front staje się coraz bardziej popularny. Nowa liderka stara się go przedstawić jako „normalną partię polityczną”, prowadząc kampanię „oddemonizowania.

Dominik Héjj (www.kropka.hu) 
Antysystemowy mainstream na Węgrzech
Jobbik pełen jest nie oczywistości, programowych zwrotów niemal o 180 stopni. Jest on jednak nieodłącznym elemen- tem politycznego krajobrazu Węgier, i partią która inspiruje miliony wyborców

Kliknij, by pobrać całość Biuletynu IW: “Czy ruchy antysystemowe zdobędą władze na Zachodzie?”

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.