Relacja z debaty z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

O przyszłości polskiej służby zdrowia dyskutowaliśmy z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, Jakuba Szulca (sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia 2008-2012), prezesa zarządu PZU Zdrowie Pawła Kacprzyka i eksperta Instytutu Wolności Dariusza Godlewskiego. Zapraszamy do zapoznania się z relacją (nagranie audio oraz kluczowe tezy).

Debata odbyła się przy okazji prezentacji raportu zdrowotnego Instytutu Wolności. Zapraszamy do pobrania raportu – Analiza stanu zdrowia i opieki zdrowotnej na najbliższe lata


Poniżej przedstawiamy tezy z dyskusji:

Minister zdrowia Konstanty RADZIWIŁŁ:

– kreowanie polityki zdrowotnej przez ministerstwo powinno być oparte na dialogu; w mocniejszym stopniu powinny uczestniczyć w nim organizacje pacjenckie, obywatelskie, osoby pracujące w systemie i korzystające w nim;

– znacznie większy nacisk powinien być położony na zdrowie publiczne – tj. przedsięwzięcia na rzecz zdrowia obywateli poza medycyną naprawczą – profilaktyka, promocja zdrowia, wcześniejsze wykrywanie chorób; minister zdrowia Kanady Lalonde z lat 70. stwierdził, że tylko 10% zdrowia obywateli zależy od samych służb medycznych;

– zdrowie potrzebuje koordynacji; bardzo trudno zarządzać państwową służbą zdrowia – jest prawie 10 możliwych właścicieli placówek i każdy z nich ma swoje własne cele; jest również wielka różnorodność podmiotów w sektorze prywatnym; należy się nad tym problemem zastanowić, by wypracować działania korzystne dla pacjenta i systemu, pozwalające racjonalniej wydawać środki.

Jakub SZULC, ekspert zdrowotny EY, były sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia (2008-2012): 

– istotnym kłopotem jest defragmentacja rynku świadczeń zdrowotnych, duża liczba podmiotów właścicielskich i organów tworzących szpitale utrudnia zarządzanie; problem leży jednak głębiej i wiąże się z polską strukturą samorządową; jeżeli zabierzemy powiatom jeden z najważniejszych obszarów działania – zarządzanie szpitalami powiatom – nie będą one właściwie potrzebne;

– mapy potrzeb zdrowotnych są doskonałym narzędziem do koordynacji opieki zdrowotnej i odpowiedniego kontraktowania świadczeń,

– minister zdrowia ma istotne narzędzie, które do tej pory nie było zbytnio wykorzystywane – tworzenie standardu wewnętrznego na poziomie rozporządzenia, które obowiązuje wszystkich bez wyjątku świadczeniodawców; mamy możliwość oddziaływania na to, jak świadczenia będą kontraktowane.

Paweł Kacprzyk, prezes PZU Zdrowie:

– nie można wychodzić z założenia, że nic się nie da; spółka PZU Zdrowie nie różni się od oddziału NFZ – to podmioty działające analogicznie, współpracujemy często z tymi samymi lekarzami, właścicielami;

– w tej chwili świadczymy opiekę medyczną 350 tysiącom osób; pracujemy nad systemem informatycznym, tworzymy wewnętrzne standardy, wdrażamy automatyczny system rozliczeń, myślimy o wprowadzeniu umawiania się na wizyty online,

– takim podmiotom jak nasz, inwestującym w rynek zdrowia, od państwa brakuje przedstawienia jasnego miejsca w długiej perspektywie czasowej; jesteśmy w stanie wpływać na modernizację całego systemu, bo siła i wiedza dostępna dla sektora prywatnego jest dostępny dla sektora państwowego,

– w najbliższym czasie zamożność Polaków będzie rosła – a wraz z nią oczekiwania w stosunku do dostępności usług i ich jakości.


Zapis prezentacji raportu oraz dyskusji w audio można pobrać pod tym linkiem ( (1) prezentacja(2) debata )


Zapraszamy do pobrania raportu – Analiza stanu zdrowia i opieki zdrowotnej na najbliższe lata

W raporcie zawarto następujące tematy:

• stan zdrowia Polaków w zestawieniu z prognozami epidemiologicznymi i demograficznymi; opis aktualnego stanu zdrowia wraz z analizą dostępności i jakości świadczeń medycznych; prognozy demograficzne i epidemiologiczne wskazujące kierunki przygotowania adekwatnej oferty świadczeń,

• struktura opieki zdrowotnej: placówki publiczne i prywatne: obserwowane tendencje: rozdrobniona struktura właścicielska publicznych placówek służby zdrowia, brak dostosowania oferty do potrzeb zdrowotnych, zadłużenie; wzrost znaczenia prywatnych placówek medycznych; konsolidacja rynku prywatnych usług medycznych,

• wydatki na zdrowie: publiczne i prywatne; wyraźna tendencja wzrostu prywatnych wydatków na ochronę,

• prognozy dotyczące zapotrzebowania branżowego i potencjalne kierunki rozwoju.

 

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.