Rekrutacja do 8. edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności

Trwa rekrutacja do 8. edycji Szkoły Przywództwa!

Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności to program adresowany do liderów przyszłości, do ludzi, którzy chcą tworzyć sprawne państwo, kreować polską i europejską politykę, rozwijać innowacyjne przedsiębiorstwa i prężne organizacje społeczne. Nasi absolwenci budują własne firmy i zarządzają korporacjami, instytucjami pozarządowymi, angażują się w działalność społeczną, polityczną i samorządową.

Słuchaczom przekazujemy ważne dla nas wartości: patriotyzm, obywatelskie zaangażowanie, odpowiedzialność, uczciwość, umiejętność prowadzenia dialogu ale też skuteczność działania. Rozmawiamy o tym, czym jest efektywne i odpowiedzialne przywództwo.

Jeśli chcesz dołączyć do elitarnego grona kilkuset absolwentów, którzy pną się po szczeblach kariery i budują siłę i zamożność Polski, dołącz do nas.

Zgłoszenia w pierwszym etapie rekrutacji przyjmujemy do 18 grudnia 2022 r.

Proces rekrutacyjny do programu Szkoły Przywództwa obejmuje dwa etapy:

➡️w I prosimy o uzupełnienie formularza rekrutacyjnego

➡️w II etapie kandydaci, którzy przejdą pomyślnie I etap rekrutacji, będą proszeni o stworzenie autoprezentacji w formie filmu lub prezentacji multimedialnej.

Formularz rekrutacyjny zawiera podstawowe informacje o kandydacie, wykształceniu i doświadczenie zawodowym, pytania otwarte oraz życiorys i rekomendacje.

Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny na stronie: www.szkolaprzywodztwa.pl

Życzymy powodzenia w rekrutacji!

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.