Rekonstrukcja rządu – czas na cyberbezpieczeństwo

Kiedy premier Mateusz Morawiecki zapowiadał „głęboką” rekonstrukcję rządu, niewielu ludzi spodziewało się dymisji ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Biorąc pod uwagę jego silne zaplecze polityczne, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz partii, większość politologów wskazywała na zbyt duże ryzyko związane z jego dymisją.

Maciej Grubiński – ekspert Instytutu Wolności ds. cyberbezpieczeństwa – absolwent ekonomii na University of Aberystwyth oraz polityki wywiadu i bezpieczeństwa międzynarodowego na King’s College London. Specjalizuje się w tematyce cyberprzestępczości oraz zagadnieniach związanych z wywiadem elektronicznym. Od 2010r. czynny instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Absolwent II edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności w 2016r.

Nie mniejszą niespodzianką była również dymisja Anny Streżyńskiej, która była chyba jedynym ministrem „dobrej zmiany” chwalonym nawet przez opozycję, a blisko 70% społeczeństwa była zadowolona z efektów jej pracy. Jednak jej wyraźna apolityczność oraz notoryczne odcinanie się od poczynań rządów PiS prędzej czy później musiało dać o sobie znać.

Anna Streżyńska i Antoni Macierewicz nigdy nie darzyli się nadmierną sympatią. Jednak dzięki nim zauważona została w końcu potrzeba działań w obszarze cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu dwugłosowi, temat był również dobrze słyszany w całym obozie władzy. Teraz nasuwa się jednak pytanie, czy znajdzie się ktoś kto przejmie po byłych ministrach inicjatywę?

Na początku warto zwrócić uwagę na dwie sprawy. Przede wszystkim, wbrew początkowym doniesieniom medialnym, Ministerstwo Cyfryzacji nie zostało zlikwidowane. Jest to wyjątkowo ważna i słuszna decyzja, ponieważ ciężko byłoby mówić o poważnym podejściu do cyberbezpieczeństwa, jeżeli jedną z pierwszych decyzji nowego premiera byłoby zlikwidowanie resortu odpowiedzialnego za te kwestie. Co więcej, Mateusz Morawiecki nie tylko nie zlikwidował Ministerstwa Cyfryzacji, ale również objął je bezpośrednim nadzorem. Ze słusznością dymisji Anny Streżyńskiej można się zgadzać lub nie, trzeba jednak przyznać, że w kwestii budowania konkretnych rozwiązań zwiększających zakres cyberbezpieczeństwa w Polsce, pani minister nie zrobiła wiele. Może więc zmiana na tym stanowisku oraz objęcie resortu cyfryzacji bezpośrednim nadzorem premiera nie wynika tylko z kalkulacji politycznej, ale przede wszystkim z troski o efektywność działań ministerstwa?

Antoni Macierewicz miał swoją własną wizję działań na rzecz cyberbezpieczeństwa. Blisko rok temu ówczesny minister wyszedł z inicjatywą założenia wojskowej jednostki specjalnej, która miałaby się zajmować wyłącznie działaniami w cyberprzestrzeni. Nie wiadomo jednak do końca, jaki dokładnie miałby być zakres działań takiej jednostki – czy byłyby to działania wyłącznie defensywne, czy również ofensywne (wywiadowcze). Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiadało również powstanie zespołu wewnątrz resortu, który miałby się zajmować potencjalnymi rozwiązaniami i strategiami w zakresie obrony państwa w cyberprzestrzeni. Niestety minister Macierewicz odchodząc z resortu obrony, poza piękną wizją, nie zostawił za sobą wiele konkretów.

Mogłoby się wydawać, że zmiana na stanowisku ministra obrony narodowej na Mariusza Błaszczaka niewiele zmieni w tej materii, jednak ostatnie decyzje personalne wskazują na coś zupełnie innego. Nowo powołany sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot od dwóch lat zajmował się wdrażaniem i koordynowaniem działań z zakresu cyberbezpieczeństwa w MSWiA. Z kolei jedyny podsekretarz stanu, który zachował swoje stanowisko to Tomasz Szatkowski, który jest absolwentem wielu elitarnych kursów za granicą z zakresu wojskowości, w  tym również cyberbezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony Narodowej ma więc aktualnie na stanowiskach wiceministrów dwóch specjalistów z tej dziedziny.

Dużą zagadką wydaje się być odwlekany w czasie wybór nowego ministra cyfryzacji. Ze źródeł w KPRM słychać jednak głosy, że premier Morawiecki szuka na to stanowisko kogoś, kto nie tylko będzie potrafił sprawnie realizować projekt e-Państwa, ale również przejmie inicjatywę i doprowadzi do realizacji założeń zawartych w Krajowych Ramach Polityki Cyberbezpieczeństwa RP. Biorąc pod uwagę kierunek zmian w obu ministerstwach, można mieć więc nadzieję na konkretne i zdecydowane działania, których niestety brakowało poprzedniemu rządowi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.

FreshMail.pl