Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Rada i dwie Platformy: nowe inicjatywy wpłyną na negocjacje rosyjsko-ukraińskie - Instytut Wolności

Rada i dwie Platformy: nowe inicjatywy wpłyną na negocjacje rosyjsko-ukraińskie

Gdy wszyscy mówią o światowej pandemii COVID-19, na Ukrainie mamy do czynienia z burzliwymi politycznymi wydarzeniami związanymi z negocjacjami rosyjsko-ukraińskimi. W ostatnim czasie powstały dwie inicjatywy wynikające ze strategii działań prezydenta wobec konfliktu w Donbasie i trzecia, która może się jej przeciwstawiać. Pierwsza to wewnętrzna grupa mająca stanowić centrum koordynacyjne dialogu wewnątrzukraińskiego, druga to organ, który zakłada bezpośrednie rozmowy Ukrainy z przedstawicielami kolaboracyjnych struktur na okupowanym Donbasie. W proteście przeciwko ich powołaniu występuje grupa deputowanych Sługi Narodu, którzy myślą o stworzeniu wewnętrznej opozycji w prezydenckiej frakcji w parlamencie. Jakie są ich zamiary, postulaty i co oznacza ich tworzenie – przeczytają Państwo poniżej.

Maciej Piotrowski

Nowy organ może prowadzić bezpośrednie negocjacje Ukrainy z tzw. DNR i ŁNR

Decyzje z Mińska mogą doprowadzić do bezpośrednich rozmów Ukrainy z nieuznawanymi republikami. Rosyjskie struktury kolaboracyjne tzw. Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej (DNR i ŁNR) mają współtworzyć z Ukrainą nową Radę Konsultacyjną – ustalono wstępnie na spotkaniu Trójstronnej Grupy Kontaktowej w Mińsku 13 marca.

Zadaniem tego organu mają być prace nad wdrażaniem porozumień mińskich z 2014 r., przede wszystkim punktów dotyczących przeprowadzenia wyborów na niekontrolowanych przez Ukrainę terytoriach, które mogą odbyć się jesienią 2020 roku.

W skład Rady miałoby wejść 10 przedstawicieli Ukrainy i 10 “niektórych okręgów donieckiego i ługańskiego obwodu”. W Radzie zasiądą również przedstawiciele OBWE, Rosji, Niemiec i Francji z głosem doradczym. Decyzje Rady będą podejmowane 3/4 głosów i mają mieć charakter rekomendacji.

Przedstawiciele tzw. DNR i ŁNR zasiadali już wprawdzie w Trójstronnej Grupie Kontaktowej w Mińsku, ale stworzenie nowej Rady podnosi ich legitymizację. Trójstronna Grupa Kontaktowa składała się dotąd z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE tworzących ją na równych zasadach oraz dodatkowo pełnomocników tzw. ŁNR i DNR. W nowej Radzie, Rosja staje na pozycjach pośrednika i gwaranta decyzji (zamiast uczestnika odpowiedzialnego za proces), a tzw. ŁNR i DNR funkcjonują jako podmiot równy Ukrainie. Taki format będzie można odebrać za sygnał akceptacji rosyjskiej wizji konfliktu – wewnętrznej sprawy Ukrainy, omawianej i rozwiązywanej samodzielnie przez mieszkańców Donbasu.

 

Jak zauważyła publicystka Tetiana Sylina z “Dzerkała Tyżnia” w dokumencie wspomina się konieczności politycznego uregulowania konfliktu, nie nawiązując do konieczności realizacji kroków dot. bezpieczeństwa i np. zawieszenia broni i wyprowadzenia rosyjskich wojsk z Donbasu. To również pozycja zbliżona do rosyjskiej wizji rozwiązania konfliktu i nie gwarantuje realizacji podstawowych interesów Ukrainy (kontrola nad granicą, możliwość przeprowadzenia wyborów zgodnie z ukraińskim prawem).

Stworzenie Rady jest wynikiem rozmów nowych przedstawicieli Rosji i Ukrainy w procesie negocjacji: zastępcy kierownika Administracji Prezydenta Rosji Dmitrija Kozaka i szefa Biura Prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka. Podjęcie tej decyzji jest symptomatyczne dla sposobu pracy tego drugiego – używania nieformalnych kanałów i dążenia do osiągnięcia rezultatu, którym mają być lokalne wybory przeprowadzone jesienią na Donbasie. Powołanie Rady je uprawdopodabnia, mimo ukraińskiego postulatu o konieczności uprzedniego przekazania Ukrainie kontroli nad granicą z Rosją.


Wewnętrzna opozycja w Słudze Narodu?

18 marca media opublikowały dokumenty stworzone przez deputowanego Mykołę Poturajewa, w tym “Polityczną deklarację deputowanych-członków partii Sługa Narodu”, która zakłada plany stworzenie Międzyfrakcyjnego Stowarzyszenia “Demokratyczna Platforma”, która zgromadzi posłów niezadowolonych z funkcjonowania proprezydenckiej frakcji w Radzie Najwyższej i ostatnich kroków najbliższego otoczenia głowy państwa Wołodymyra Zełenskiego.

W dokumencie akcentowana jest niezgoda na ostatnie decyzje w negocjacjach z Rosją, w tym tym działalności Serhija Sywochy (postuluje się usunięcie go z posady doradcy Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony w związku z ogłoszeniem przez niego programu Narodowej Platformę Porozumienia i Jedności – patrz następna notka) . Autor(autorzy?) deklaracji protestuje również przeciwko brakowi demokratycznych zasad funkcjonowania frakcji oraz zmianom na rządowych posadach: utrzymaniu na funkcji ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa, i usunięciu z posady prokuratora generalnego Rusłana Riaboszapki.

Wcześniej, bo 13 marca, 60 deputowanych prezydenckiej frakcji w parlamencie przesłało do Biura Prezydenta list, żądając wyjaśnień co do stworzenia nowej Rady Konsultacyjnej do rozmów między Ukrainą a przedstawicielami rosyjskich kolaboracyjnych struktur w Donbasie. Wg Ukraińskiej Prawdy, po opublikowaniu tego listu doszło do spotkania odpowiedzialnego za negocjacje z Rosją Andrija Jermaka z niezadowolonymi z jego decyzji deputowanymi. Rozmowy miały przebiegać w napiętej atmosferze.

Jak pisze Roman Romaniuk jest to świadectwo istnienia w partii Wołodymyra Zełenskiego “umownej proeuropejskiej liberalnej grupy”. Działania tej grupy mają świadczyć o niejednolitości prezydenckiej frakcji i braku pewności co do wyników głosowania w parlamencie, gdyby miało dojść do podejmowania decyzji ws. negocjacji z Rosją. Аktualnie w prezydenckiej frakcji zasiada 248 posłów, przy 225 większości potrzebnej do uchwalenia zwykłych ustaw i 300 do zmiany konstytucji.

Całość artykułu 


Konsensus z Donbasem?

Serhij Sywocho, doradca Rady Narodowej Obrony i Bezpieczeństwa zaprezentował nowo stworzoną Narodowej Platformy Porozumienia i Jedności, które ma być centrum łączącym państwowe i pozarządowe inicjatywy.

Podczas prezentacji twórcy inicjatywy stwierdzili, że wina za rozpoczęcie konfliktu leży przede wszystkim “na tych elitach, które kierowały Ukrainą i Donbasem przez ostatnie 25 lat” zrównując “propagandę russkogo mira” i “agresywną politykę ukrainizacji”. W całej wypowiedzi nie wspomniano o roli Federacji Rosyjskiej i udziale jej sił zbrojnych w konflikcie.

Wśród zadań grupy wymieniono: “rozpoczęcie dialogu”, “odbudowa zaufania”, “zbadanie, jak żyją ludzie na niekontrolowanych terytoriach”. Organizatorzy informowali, że przeprowadzili badania focusowe pośród osób z tzw. republik zgodnie z którymi ich mieszkańcy nie chcą integracji z Ukrainą na poprzednich zasadach.

Wśród planowanych działań wspomniano m.in. o koordynacji pomocy humanitarnej, polityce informacyjnej i angażowaniu światowego biznesu, który wg inicjatorów Platformy, ma być jako pierwszy zainteresowany w podjęciu prac przy odbudowie Donbasu.

Istnieje prawdopodobieństwo, że Platforma została powołana w celu stworzenia reprezentacji do ukraińskiej części Rady Konsultacyjnej, która ma uczestniczyć w negocjacjach z rosyjskimi kolaboracyjnymi strukturami na Donbasie.

Serhij Sywocho to showman i menedżer i producent mediów; pracował jako kreatywny producent firmy Kwartał 95 (do 2019 firma Wołodymyra Zełenskiego).

Na prezentacji pojawili się przedstawiciele środowisk weteranów wojennych i grup nacjonalistycznych. Pod koniec spotkania doszło do przepychanek między tymi grupami a inicjatorami spotkania.


Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.