Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – platforma wymiany, tworzenia idei i praktycznych rozwiązań między biznesem, polityką i NGO

 

 

Program “Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – platforma wymiany, tworzenia idei i praktycznych rozwiązań między biznesem, polityką i NGO” to nowe przedsięwzięcie Instytutu Wolności skoncentrowane wokół kluczowych dla rozwoju Polski obszarów tematycznych, tj.

  • bezpieczeństwo,
  • relacje międzypaństwowe,
  • ekspansja zagraniczna,
  • budowanie długofalowej strategii
  • proces legislacyjny.

Realizowane dotąd przez Szkołę Przywództwa bloki tematyczne: Przywództwo, Polityka, Gospodarka zostaną, w ramach nowego przedsięwzięcia, rozszerzone i pogłębione – poświęcimy im więcej czasu i skupimy się na konkretnych studiach przypadków, które wymiernie zwiększą skuteczność działań uczestników w ich codziennej pracy i aktywności.

Program jest adresowany do 40 osób, które planują albo już aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, zwłaszcza w obszarze polityczno-gospodarczym.

Zaproponowane w kursie sesje warsztatowe są prowadzone przez najwyższej klasy ekspertów współpracujących z Instytutem, którzy specjalizują się w takich dziedzinach, jak: przywództwo, nauka, biznes, polityka krajowa i międzynarodowa, media, samorząd i in.

W dobie natychmiastowego dostępu do informacji nie wystarczy już, że ekspert jest specjalistą w swojej dziedzinie. Istotna jest forma przekazu.

Ważne jest także, żeby eksperci byli zdolni do pracy w grupie, czy zarządzania własnymi zespołami badawczymi. Dlatego w programie nie zabraknie także zajęć poświęconych rozwijaniu kompetencji miękkich, takich jak zarządzanie: sobą, zespołem, celami, zmianą; komunikacja medialna, wystąpienia publiczne, negocjacje, wywieranie wpływu etc.

Uczestnicy programu przyjrzą się także bliżej zagadnieniom z polityki krajowej i międzynarodowej. Spotkania z politykami i ekspertami z kraju i zagranicy będą inspiracją do budowania własnych strategii i ekspertyz, jak również będą stanowić kanwę do przygotowania rekomendacji budowania współpracy pomiędzy biznesem, nauką, NGO i środowiskami politycznymi.

Poruszymy tematy związane z gospodarką, małą i średnią przedsiębiorczością oraz geoekonomią.

Oprócz stałych elementów programu, jak wyjazdy zagraniczne, warsztaty strategiczne czy redakcja magazynu Instytutu Wolności, chcemy wyjść naprzeciw realnym potrzebom uczestników i, w trakcie dwóch lat realizacji programu, razem z nimi współtworzyć program kursu.

Warsztaty będą mieć dwojaki charakter. W każdym miesiącu odbywać się będą od jednego do dwóch spotkań w formie:

  • sesji popołudniowych, przypadających w jeden lub dwa czwartki w miesiącu, w godz. 17:30-19:45,
  • sesji całodniowych, realizowanych w jedną lub dwie soboty w miesiącu, w godz.: 10:00-17:00.

Udział w programie jest bezpłatny.


Materiały archiwalne:

Formularz zgłoszeniowy

Zasady uczestnictwa

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017–2019 

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.