Propozycje dla Europy – nowy numer „Polski w Praktyce”

W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego stworzyliśmy szósty numer „Polski w Praktyce”, w którym podjęliśmy refleksję nad zmieniającym się kształtem Unii Europejskiej, korzyściach związanych z członkostwem w niej, zobowiązaniach, które na siebie przyjęliśmy, i niewykorzystanych szansach wynikających z naszej obecności we Wspólnocie. Czytaj więcej we wstępniaku Agaty Wittchen-Barełkowskiej.


Propozycje dla Europy – nowy numer „Polski w Praktyce”

Propozycje dla Europy – nowy numer „Polski w Praktyce”

W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego stworzyliśmy szósty numer „Polski w Praktyce”, w którym podjęliśmy refleksję nad zmieniającym się...

Czytaj dalej
Unia Europejska: między Lizboną a brexitem

Unia Europejska: między Lizboną a brexitem

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej naruszy dotychczasową równowagę sił we Wspólnocie. Przywódcy państw członkowskich mogą prędzej czy później...

Czytaj dalej
W przedsionku federacji – kilka refleksji o ambicjach fiskalnych Komisji Europejskiej

W przedsionku federacji – kilka refleksji o ambicjach fiskalnych Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przedstawiła propozycję przejścia z zasady jednomyślności do głosowania większością kwalifikowaną w kwestiach związanych z unijnym prawem w...

Czytaj dalej
Polacy w instytucjach unijnych – niewykorzystany potencjał

Polacy w instytucjach unijnych – niewykorzystany potencjał

Polacy stanowią zaledwie 5% urzędników Komisji Europejskiej, chociaż ze względu na  liczbę ludności przepisy przewidują dla nas 8,2% miejsc....

Czytaj dalej
Zaskakujące wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zaskakujące wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Czy smak jest utworem? Czy brydż jest sportem? Dlaczego studenci prawa doskonale pamiętają wyrok w sprawie nalewki Cassis de...

Czytaj dalej
Między Rosją a UE. O Białorusi z Jakobem Wöllensteinem rozmawia Leo Mausbach.

Między Rosją a UE. O Białorusi z Jakobem Wöllensteinem rozmawia Leo Mausbach.

Wzajemne postrzeganie Białorusi i Niemiec lub – szerzej rzecz ujmując – Białorusi i UE charakteryzuje się często powierzchowną wiedzą...

Czytaj dalej
Dlaczego warto się przewrócić, czyli o budowaniu kultury współodpowiedzialności

Dlaczego warto się przewrócić, czyli o budowaniu kultury współodpowiedzialności

Jednym z największych wyzwań dla każdego lidera jest stworzenie w miejscu pracy kultury współodpowiedzialności, czyli środowiska, które zakłada i...

Czytaj dalej
Era LinkedIn

Era LinkedIn

Czasy, w których internetowy portal LinkedIn przyciągał jedynie rekruterów i osoby poszukujące pracy, dawno minęły. Dziś można go zaliczyć...

Czytaj dalej
Europejska Agencja Obrony – narzędzie do racjonalizacji wydatków obronnych

Europejska Agencja Obrony – narzędzie do racjonalizacji wydatków obronnych

Polski przemysł zbrojeniowy znajduje się obecnie na niskim poziomie rozwoju. Bez udziału w cennych inicjatywach, umożliwiających pozyskanie finansowego wsparcia...

Czytaj dalej
Ćwiczenie obronne „Kraj” – jak władze przygotowują się do kierowania obroną państwa

Ćwiczenie obronne „Kraj” – jak władze przygotowują się do kierowania obroną państwa

Ważne jest, aby osoby zajmujące najważniejsze stanowiska w państwie posiadały odpowiednią wiedzę oraz umiejętności do kierowania obroną, zwłaszcza w...

Czytaj dalej
Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.