Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Propozycje dla Europy - nowy numer "Polski w Praktyce" - Instytut Wolności

Propozycje dla Europy – nowy numer “Polski w Praktyce”

Agata Wittchen-Barełkowska

W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego stworzyliśmy szósty numer „Polski w Praktyce”, w którym podjęliśmy refleksję nad zmieniającym się kształtem Unii Europejskiej, korzyściach związanych z członkostwem w niej, zobowiązaniach, które na siebie przyjęliśmy, i niewykorzystanych szansach wynikających z naszej obecności we Wspólnocie.

Aleksander Siemaszko przypomina historię europejskiej integracji i analizuje, jak wyjście Wielkiej Brytanii z Unii zmieni dotychczasową równowagę sił. Przemysław Antas zastanawia się, co dla Polski oznacza propozycja Komisji Europejskiej, dotycząca przejścia z zasady jednomyślności do głosowania większością kwalifikowaną w kwestiach związanych z unijnym prawem w dziedzinie podatków. Adrian Purzycki pisze o niewykorzystanym potencjale obecności Polaków w instytucjach unijnych i wskazuje, o co zadbać, jeśli planuje się karierę w Brukseli. Adrianna Szubielska-Malińska z przymrużeniem oka przygląda się wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wzbudziły emocje obserwatorów – nie tylko tych zafascynowanych prawem unijnym.

W numerze znalazł się również wywiad, który Leo Mausbach przeprowadził z Jakobem Wöllensteinem – rozmowa przełamuje stereotypy w postrzeganiu Białorusi, jej stosunków z Rosją i krajami UE.

W stałej rubryce – „Narzędziowniku” – autorzy znani z poprzednich numerów naszego pisma dzielą się praktycznymi radami z zakresu budowy wizerunku i pracy zespołowej. Małgorzata Polińska zastanawia się, jak w polskich organizacjach traktowane są porażki, jakie jest podejście do problemów i jak to wpływa na budowanie kultury współodpowiedzialności. Natomiast Artur Sójka fachowo wyjaśnia, dlaczego LinkedIn jest dziś jednym z najcenniejszych narzędzi każdego managera i jak prawidłowo korzystać z portalu.

W szóstym numerze Czytelnicy znajdą również aż dwa teksty dotyczące obronności: Rafał Momot zastanawia się nad stanem polskiego przemysłu zbrojeniowego i opisuje Europejską Agencję Obrony jako narzędzie do racjonalizacji wydatków obronnych w UE. Z kolei Rafał Zaniewski przygląda się planom realizacji ćwiczenia obronnego „Kraj” i przygotowaniom władz do kierowania ewentualną obroną Polski oraz porównuje, jak w innych państwach UE realizowane są podobne działania.

Mamy nadzieję, że w dobie rosnących nastrojów eurosceptycznych przedstawione analizy i refleksje podkreślą wartość europejskiej integracji i będą motywacją do podejmowania działań budujących silną pozycję Polski w UE.

Propozycje dla Europy – nowy numer “Polski w Praktyce”

Propozycje dla Europy – nowy numer “Polski w Praktyce”

W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego stworzyliśmy szósty numer „Polski w Praktyce”, w którym podjęliśmy refleksję nad zmieniającym się...

Czytaj dalej
Unia Europejska: między Lizboną a brexitem

Unia Europejska: między Lizboną a brexitem

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej naruszy dotychczasową równowagę sił we Wspólnocie. Przywódcy państw członkowskich mogą prędzej czy później...

Czytaj dalej
W przedsionku federacji – kilka refleksji o ambicjach fiskalnych Komisji Europejskiej

W przedsionku federacji – kilka refleksji o ambicjach fiskalnych Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przedstawiła propozycję przejścia z zasady jednomyślności do głosowania większością kwalifikowaną w kwestiach związanych z unijnym prawem w...

Czytaj dalej
Polacy w instytucjach unijnych – niewykorzystany potencjał

Polacy w instytucjach unijnych – niewykorzystany potencjał

Polacy stanowią zaledwie 5% urzędników Komisji Europejskiej, chociaż ze względu na  liczbę ludności przepisy przewidują dla nas 8,2% miejsc....

Czytaj dalej
Zaskakujące wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zaskakujące wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Czy smak jest utworem? Czy brydż jest sportem? Dlaczego studenci prawa doskonale pamiętają wyrok w sprawie nalewki Cassis de...

Czytaj dalej
Między Rosją a UE. O Białorusi z Jakobem Wöllensteinem rozmawia Leo Mausbach.

Między Rosją a UE. O Białorusi z Jakobem Wöllensteinem rozmawia Leo Mausbach.

Wzajemne postrzeganie Białorusi i Niemiec lub – szerzej rzecz ujmując – Białorusi i UE charakteryzuje się często powierzchowną wiedzą...

Czytaj dalej
Dlaczego warto się przewrócić, czyli o budowaniu kultury współodpowiedzialności

Dlaczego warto się przewrócić, czyli o budowaniu kultury współodpowiedzialności

Jednym z największych wyzwań dla każdego lidera jest stworzenie w miejscu pracy kultury współodpowiedzialności, czyli środowiska, które zakłada i...

Czytaj dalej
Era LinkedIn

Era LinkedIn

Czasy, w których internetowy portal LinkedIn przyciągał jedynie rekruterów i osoby poszukujące pracy, dawno minęły. Dziś można go zaliczyć...

Czytaj dalej
Europejska Agencja Obrony – narzędzie do racjonalizacji wydatków obronnych

Europejska Agencja Obrony – narzędzie do racjonalizacji wydatków obronnych

Polski przemysł zbrojeniowy znajduje się obecnie na niskim poziomie rozwoju. Bez udziału w cennych inicjatywach, umożliwiających pozyskanie finansowego wsparcia...

Czytaj dalej
Ćwiczenie obronne „Kraj” – jak władze przygotowują się do kierowania obroną państwa

Ćwiczenie obronne „Kraj” – jak władze przygotowują się do kierowania obroną państwa

Ważne jest, aby osoby zajmujące najważniejsze stanowiska w państwie posiadały odpowiednią wiedzę oraz umiejętności do kierowania obroną, zwłaszcza w...

Czytaj dalej
Agata Wittchen-Barełkowska

Redaktor naczelna Magazynu “Polska w Praktyce”. Filolog polski, dziennikarz, manager kultury. Wykładowca UAM i WSUS w Poznaniu. Od ponad 10 lat jest organizatorem i producentem wydarzeń kulturalnych oraz zajmuje się komunikacją i promocją kultury. Współzałożyciel NU Foundation, organizacji pozarządowej zajmującej się wspieraniem kultury poprzez transfer wiedzy ze środowiska biznesowego.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.