Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy

“Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy: Propozycja wspólnej agendy reformy Unii Europejskiej” to wspólny raport Instytut Wolności (Warszawa), Open Europe (Londyn).

W publikacji eksperci z Polski i Wielkiej Brytanii zidentyfikowali największe słabości wynikające z dzisiejszego sposobu funkcjonowania UE i zaproponowali rozwiązania korzystne z punktu widzenia obu państw.

Raport dwóch think-tanków składa się ze wspólnej diagnozy sytuacji, dwóch osobnych (polskiej i brytyjskiej) recept oraz części wspólnej – przedstawiającej propozycje reform, co do których zgodziły się obie strony.

 Analitycy Instytutu Wolności i Open Europe rekomendują m.in.:

  • konieczność zawarcia „nowego europejskiego kontraktu”, który pozwoli przywrócić wewnętrzną równowagę w Unii oraz wzmocnić społeczne zaufanie do jej instytucji; powinny w nim zostać uwzględnione elastyczne kryteria członkostwa dopasowane do specyfiki każdego z krajów,
  • potrzebę realistycznej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Unii Europejska; UE nie powinna zastępować NATO czy państw narodowych, powinna stworzyć nowy model wspierania stabilności w swoim sąsiedztwie,
  • wspieranie dalszego funkcjonowania strefy euro, przy wypracowaniu mechanizmów gwarantujących zabezpieczenie interesów państw spoza strefy oraz integralność i sprawne działanie jednolitego rynku; w tej drugiej kwestii pomóc może też dalsza liberalizacja prawa, zwłaszcza w sektorze usług,
  • dokonanie redefinicji unijnego budżetu przy silniejszym uwzględnieniu realnych potrzeb rozwojowych; priorytetem powinny być badania i innowacje oraz poprawa infrastruktury w Europie Środkowej.

 O raporcie w mediach:

Peter Foster, Can Europe really reform, or is Brexit the gateway to a better future?, The Telegraph 20.04.2016

Jędrzej Bielecki, Sojusznik na czas kryzysu, Rzeczpospolita 96/2016

Reforma Unii Europejskiej. Wspólne interesy Polski i Wielkiej Brytanii, Polskie Radio, 26.04.2016

Łukasz Warzecha, Polsko-brytyjski pomysł na Unię Europejską, czyli odejście od myślowych schematów, Wpolityce.pl

Bankier.pl, Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy


O autorach:

Marek Cichocki – polityk i filozof, redaktor naczelny pisma „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, w latach 2007-2010 doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Olaf Osica – dyrektor ds. oceny ryzyk w Polityce Insight. W latach 2011-2016 był dyrektorem, a obecnie przewodniczy Radzie Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Paweł Świdlicki – analityk polityczny w Open Europe. Pracował przy projektach, które kształtowały politykę na poziomie Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

Stephen Booth – dyrektor Open Europe. Prowadził projekty badawcze w kwestiach regulacji UE, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a także brytyjskich relacji handlowych z UE.

Twórcy raportu:

Instytut Wolności jest niezależnym politycznie think-tankiem. Instytut tworzy idee i rzetelną wiedzę z najwybitniejszymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki; realizuje projekty, które mają wpływać na rzeczywistość, poprawiać jakość elit i debaty publicznej, upowszechniać strategiczne myślenie o Polsce i otaczającym ją świecie.

Open Europe jest bezpartyjnym i niezależnym think-tankiem, zaangażowanym w tworzenie i wprowadzanie w życie rozwiązań najpilniejszych wyzwań w Unii Europejskiej. Open Europe pozostanie bezstronny podczas brytyjskiej kampanii referendalnej, ograniczając się do komentowania tak dokładnie, jak to tylko możliwe, argumentów i faktów wysuwanych przez obie strony debaty.

Zdjęcie w artykule autorstwa: © European Union 2016 – European Parliament. (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives CreativeCommons licenses creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.