Polskie firmy potrzebują dobrego prawa – Jan Zając

Raport Asy Polskiej Gospodarki pozwala na lepszą komunikację między państwem, biznesem i mediami. Powoduje to, że my, przedsiębiorcy, wiemy więcej o sobie, o świecie, ale także nasi partnerzy – administracja, media wiedzą więcej o nas.

Jan Zając, prezes Ziko Apteka

Wyodrębnienie grupy Asów Polskiej Gospodarki funkcjonujących w oparciu o realia rynkowe, wydzielenie ich z kategorii dużych firm żyjących innymi problemami, jest dobrym pomysłem. Myślę, że ta grupa jest dobrze dobrana, gdyż pokazuje najbardziej prężnych polskich przedsiębiorców rozwijających polską gospodarkę, dających asumpt do rozwoju, który ma być podstawą nowego programu rządu.

Państwo powinno wspierać przedsiębiorców poprzez tworzenie dobrego prawa.

Regulacje mogą być bardziej lub mniej restrykcyjne, ale powinny być stabilne, czytelne i przejrzyste. Nie ma nic gorszego, niż zasadzki zastawione na przedsiębiorcę, który wpada w kłopoty nie z własnej winy, ale ze względu na pewne luki prawne wykorzystywane przez urzędy (czasem działające w złej wierze), albo przez konkurencję.

W branży farmaceutycznej, którą reprezentuję słyszy się wiele o dużych zmianach w prawie, które prawdopodobnie dotkną przedsiębiorców. Staramy się mówić o tym, że korporacja aptekarska przedstawia ten problem w sposób zniekształcony. Obawiam się, że jej działania wraz ze zmiennością prawa zahamują trend rozwoju najlepszych przedsiębiorstw, że mogą one dołączyć do tych najsłabszych, zamiast na odwrót.

Czytaj pozostałe komentarze z biuletynu Instytutu Wolności: „Jak wspierać i rozwijać Asy Polskiej Gospodarki”:

Przed Asami stoją poważne wyzwania – Małgorzata Nesterowicz, BZ WBK

Musimy zainwestować w markę Polski – Adam Bartosiewicz, WB Electronics

Państwo, think-tanki i firmy doradcze mogą wesprzeć Asy – Łukasz Zalicki, EY Polska

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.