Polska młodzież może przodować w przedsiębiorczości – wnioski z konferencji Instytutu Wolności

Nie każdy zostanie przedsiębiorcą, ale każdy będzie korzystał z instrumentów finansowych. Dlatego trzeba prowadzić w szkołach praktyczne działania, które przygotują młodych ludzi do tego, by nie popełniali błędów w dorosłym życiu – to jeden z wniosków z debaty podsumowującej drugi rok wdrażania w szkołach programu „Przedsiębiorczy w szkole i w życiu”.

O tym, jak kreować postawy przedsiębiorcze u młodych ludzi dyskutowano 25 maja w Warszawie na konferencji “Co robimy, by polska młodzież przodowała w przedsiębiorczości?”.

W panelu “W drodze do start-up nation” z udziałem Elizy Kruczkowskiej z Polskiego Funduszu Rozwoju, Łukasza Świerżawskiego z Ministerstwa Finansów oraz Pawła Trybuchowskiego z GetBACK S.A. wybrzmiały różne koncepcje stymulowania przedsiębiorczości uczniów i wizje systemowych rozwiązań, które mogą w tym pomóc. Paneliści zgodzili się, że praktyczny wymiar ekonomii oraz prezentowanie dobrych wzorców osobowych i przykładów sukcesu, do których uczniowie będą w stanie się odnieść są ważniejsze, niż teorie ekonomiczne i meandry administracji gospodarczej, którymi nasycone są obecnie programy nauczania przedsiębiorczości.

– Ważne jest rozróżnienie nauki przedsiębiorczości od edukacji ekonomicznej. Szkoła powinna uczyć w prosty sposób podstaw ekonomii wszystkich uczniów i wspierać tych, którzy wykazują postawę przedsiębiorczą – mówił Paweł Trybuchowski, wiceprezes firmy GetBACK S.A., która jest głównym partnerem akcji.

Kolejny rok akcji “Przedsiębiorczy w szkole i w życiu” obejmującej już niemal 1500 szkół partnerskich w Polsce podsumowano w ramach drugiego panel z udziałem przedstawicielek szkół i instytucji partnerskich. Dobre recenzje zebrało nowe wydanie poradnika dla dyrektorów i nauczycieli, który jest główną publikacją projektu. Eksperci z aprobatą odnieśli się też do wskazania szkół jako centrów wychowania do przedsiębiorczości. Szkoły, jako bezpieczna przestrzeń eksperymentu, centrum relacji rówieśniczych i dostępna dla uczniów infrastruktura jest najlepiej pozycjonowana, by stać się laboratorium dziecięcej i młodzieżowej przedsiębiorczości.

Dyskutanci doszli do konkluzji, że problemem nie jest już brak narzędzi do nauki przedsiębiorczości, które są szeroko dostępne za sprawą różnego rodzaju akcji edukacyjnych, ale nastawienie nauczycieli, którzy często nie wiedzą, jak odpowiednio motywować uczniów do działania. Według panelistów szkoła jest najodpowiedniejszym miejscem do rozwoju osobistego młodzieży, nauczyciele jednak muszą inspirować młodzież swoją postawą.

Podczas konferencji wręczono również nagrody w konkursie “Nie ma, że się nie da”. Wyróżniono 5 szkół z różnych stron Polski, których uczniowie podjęli trudne wyzwanie – musieli przygotować i zacząć wdrażać w życie projekt na rzecz społeczności szkolnej, a dopiero potem wykorzystać ewentualną nagrodę finansową do zwiększenia zasięgu lub pogłębienia pozytywnego wpływu swoich działań.

Nagrodzono młodzież i nauczycieli ze szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu
  • Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie
  • Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kudowie-Zdroju

„Przedsiębiorczy w życiu i w szkole” to program edukacyjny stworzony w 2015 roku przez Instytut Wolności. Tegoroczna edycja została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Rozwoju. Więcej o naszym projekcie na www.przedsiebiorczosc.instytutwolnosci.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.

FreshMail.pl