Polska – innowator o skromnych wynikach

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki w Komisji Europejskiej, po publikacji raportu o innowacyjności Unii Europejskiej stwierdziła: „Innowacyjność powinna być teraz w centrum wszystkich programów politycznych państw członkowskich.” Z pewnością powinna ona być priorytetem w Polsce – wg danych z raportu, wyniki w dziedzinie innowacyjności są tu bowiem “skromne”.

Raport został opublikowany 26 marca. Jego główny wniosek brzmi: wyniki w dziedzinie innowacyjności w UE poprawiają się z roku na rok pomimo utrzymującego się kryzysu gospodarczego, ale przepaść innowacyjna między państwami członkowskimi stale się pogłębia.

Najbardziej innowacyjne kraje (Szwecja, Niemcy, Dania i Finlandia) poprawiły swoje wyniki, inne jednak wykazały brak postępów. Największe postępy w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowały Estonia (o 7,1%), Litwa (5%) i Łotwa (4,4%). Łotwa jednak nadal pozostaje w grupie krajów z najgorszymi wskaźnikami innowacyjności – razem z Polską, Rumunią i Bułgarią (grupa ta w raporcie została nazwana “kraje o skromnych wynikach”). Postęp w Polsce, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wyniósł zaledwie 0,4% (gorzej w Unii Europejskiej wypadł jedynie Cypr i Grecja, które zanotowały spadek wskaźników innowacji), dlatego Polska z kategorii “umiarkowani innowatorzy” została przesunięta do “innowatorzy o skromnych wynikach”.

W latach 2006-2010 wskaźnik innowacji wynosił w Polsce 1.6%, w okresie 2008-2012 – 0,4%, co oznacza spadek o 1,1% (średni wynik w porównaniu tych okresów  w Unii Europejskiej: spadek o 0,2%). “Relatywną siłą” (sformułowanie z raportu) Polski są human resources, a “relatywnymi słabościami” – kontakty biznesowe i przedsiębiorczość oraz liczba innowacji.

Najbardziej innowacyjnym krajem w Europie pozostaje jednak znajdująca się poza Unią Europejską Szwajcaria. Na świecie takie kraje jak Korea Południowa, USA i Japonia przewyższają UE pod względem wydajności.

Jak piszą autorzy raportu, siłami napędowymi wzrostu innowacji w UE są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz komercjalizacja innowacji w połączeniu z doskonałymi systemami badań. Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: „Tegoroczne wyniki pokazują, że kryzys gospodarczy negatywnie wpłynął na działalność innowacyjną w niektórych częściach Europy. Inwestycje w innowacje mają zasadnicze znaczenie, jeżeli chcemy utrzymać naszą konkurencyjność w skali globalnej i przywrócić wzrost gospodarczy w Europie. Musimy zachęcać do przedsiębiorczości, gdyż MŚP stały się główną siłą napędową innowacyjności”.

Najbardziej innowacyjne kraje UE wykazują pewną liczbę wspólnych mocnych stron w zakresie innowacji, wśród których znajduje się kluczowa rola innowacyjnej przedsiębiorczości i szkolnictwa wyższego. Sektory gospodarki wszystkich liderów innowacji osiągają bardzo wysokie wskaźniki nakładów na badania naukowe i rozwój oraz przodują w składaniu wniosków patentowych. W krajach tych istnieje również dobrze rozwinięty sektor szkolnictwa wyższego oraz ścisłe powiązania między przemysłem i nauką.

Przykładowe ostatnie szwedzkie innowacje. 

Szwedzki rządowy program wspierania innowacyjności.

W listopadzie 2012 r. uczestnicy spotkania TEDx w Brukseli (m.in. głównie innowatorzy z branży IT i mediów internetowych), spotkali się z przedstawicielami Komisji Europejskiej, by rozmawiać o najnowszych trendach w dziedzinie innowacji. Eksperci TEDx zwracali uwagę na główne problemy z wprowadzaniem nowych innowacji w Europie, wśród nich wymienili m.in.:

  • młodzi ludzie mają większy problem z wprowadzaniem swoich pomysłów na rynek. Duże firmy są im nieprzychylne, nie jest im łatwo także ze start-upami, które zakładają. W Europie, ich zdaniem, start-up ma dwa wyjścia: może przynieść zysk i przetrwać, albo nie przynieść zysku i upaść. Dolina Krzemowa w USA daje trzecią możliwość: start-up może zostać wykupiony przez większą firmę.
  • utrudniony dostęp do danych z całego kontynentu, także do danych z badań naukowych
  • brak jednolitych przepisów prawa w Europie jeśli chodzi o zakładanie firm
  • brak tzw. hackerspaces – miejsc, w których spotykaliby się i współpracowali ze sobą ludzie o wspólnych zainteresowaniach, swoistego otwartego laboratorium kreatywnego
  • nieodpowiednio dystrybuowane środki na innowacje – lokalni przedsiębiorcy mają dostęp głównie do lokalnych funduszy, przez co stają się lokalnymi firmami, a na takie firmy nie ma obecnie rynku
  • pozyskiwaniu środków wspierających innowacje towarzyszy duża biurokracja, której często sprostać mogą tylko duże firmy

Więcej porad ekspertów TEDx można znaleźć tu.

Bez wątpienia Polska musi jak najszybciej zacząć działać w sferze innowacji, inaczej pozostaniemy w tyle Europy i świata, a przepaść między Polską a nie tylko europejskimi liderami innowacji, ale i tzw. “umiarkowanymi innowatorami” będzie tylko się pogłębiać.

Wierzymy, że w Polakach są olbrzymie pokłady kreatywności, dlatego stworzyliśmy konkurs “Polska innowacyjna”. Informacje o nim znajdziecie na tej stronie, a także na: www.polskainnowacyjna.org. Opowiadajcie o naszym konkursie znajomym. Stawka jest wysoka – do wygrania dwa tygodnie w Dolinie Krzemowej, spotkania z ekspertami i tamtejszymi innowatorami, a przede wszystkim – szansa na rozwijanie własnych pomysłów, wsparcie ekspertów i kto wie – być może na znalezienie potencjalnych inwestorów?

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.