Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Oświadczenie Fundacji Instytut Wolności dotyczącej współpracy z firmą GetBack S.A. - Instytut Wolności

Oświadczenie Fundacji Instytut Wolności dotyczącej współpracy z firmą GetBack S.A.

1. W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi współpracy z firmą GetBack, Fundacja Instytut Wolności (dalej: Instytut) informuje:

• Współpraca firmy GetBack z Instytutem dotyczyła jednego projektu edukacyjnego, który był przeprowadzony w latach 2015-2017 w prawie dwóch tysiącach szkół podstawowych i średnich w całej Polsce.
• Wiosną 2018 roku Instytut otrzymał od GetBack propozycje współpracy przy innych projektach, ale z tych propozycji nie skorzystał.
• Przy okazji działań Instytutu Wolności nie dochodziło do żadnych kontaktów przedstawicieli GetBack z politykami.

2. W początku 2015 roku GetBack zadeklarował chęć prowadzenia działań edukacyjnych mających na celu kształcenie młodzieży w zakresie edukacji finansowej i przedsiębiorczości, co było zbieżne z celami Instytutu.
Firma GetBack została partnerem projektu „Przedsiębiorczy w szkole i w życiu”. GetBack był partnerem akcji przed dwa lata w okresie 08.04-01.09.2015r., oraz 18.05.2016-30.05.2017. Akcja zakończyła się z końcem roku szkolnego 2016/2017. GetBack zrezygnował z dalszego wspierania akcji. Tym samym projekt dobiegł końca. GetBack wrócił z propozycją kontynuacji współpracy przy tym projekcie wiosną 2018 roku, ale do tej współpracy nie doszło.
Projekt przeprowadzony był wspólnie z grupą warszawskich szkół podstawowych i średnich oraz organizacjami edukacyjnymi.
W ramach akcji zespół ekspertów wraz z grupą nauczycieli opracował podręcznik dla nauczycieli i dyrektorów szkół – spis działań, które mogą prowadzić nauczyciele. Eksperci analizowali najlepsze praktyki ze szkół z całego świata. Pierwsza wersja podręcznika została publicznie zaprezentowana podczas konferencji w jednej z warszawskich szkół.
W pierwszych roku projektu opisane w podręczniku praktyki były pilotażowo prowadzone w 30 szkołach publicznych i niepublicznych. W efekcie pilotażu – po zebraniu opinii dotyczących proponowanych zajęć podręcznik został zmodyfikowany i wydany w formie drukowanej i elektronicznej.
Działania edukacyjne były także prowadzone w mediach społecznościowych, gdzie pojawiły się zadania edukacyjne adresowane bezpośrednio do uczniów.
W roku szkolnym 2016/2017 Instytut, wraz ze współpracującymi organizacjami edukacyjnymi, w ramach akcji dotarł z projektem do niemal dwóch tysięcy polskich szkół. Tyle placówek zadeklarowało udział w projekcie i jego realizację.
Ostatnim etapem projektu był konkurs na przygotowanie planu przedsięwzięcia trafiającego w potrzeby społeczności uczniowskich. Powstała też strona z elektroniczną wersją przewodnika dla nauczycieli.
Akcja zakończyła się publiczną dyskusją na temat tego, jak kształtować postawy przedsiębiorcze wśród uczniów oraz wręczeniem nagród. W dyskusji uczestniczyli nauczyciele, eksperci, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów oraz przedstawiciel firmy GetBack.

3. GetBack nie został sponsorem żadnych innych działań Instytutu, w tym Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, co sugerowano w mediach. Propozycja taka padła wiosną 2018 roku, ale umowa w tej sprawie nie została zrealizowana – Instytut wycofał się ze współpracy z własnej inicjatywy. Instytut nie otrzymał żadnych środków finansowych na ten cel od firmy GetBack.

4. Firma GetBack nie uczestniczyła w żaden sposób w projekcie Asy Polskiej Gospodarki, co także sugerowano w mediach.

5. W kwietniu 2018 r., Instytut otrzymał od GetBack propozycję długofalowego sponsorowania międzynarodowych działań Instytutu w dwóch krajach – Izraelu i USA. Po analizie sytuacji wokół firmy, Instytut nie zdecydował się na współpracę w tym zakresie i odmówił podpisania umowy w tej sprawie.

6. Decydując się na współpracę z GetBack w latach 2015-2017 Instytut opierał się na bardzo dobrych dostępnych publicznie opiniach o przedsiębiorstwie. Firma była oceniana przez najlepsze międzynarodowe firmy audytorskie i ratingowe, była nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, weszła na Giełdę Papierów Wartościowych, współpracowało z nią wiele poważnych banków i instytucji finansowych. Instytut Wolności nie miał żadnych podstaw do podważania wiarygodności firmy GetBack a kiedy wokół firmy zaczęły pojawiać się wątpliwości wiosną 2018 roku – Instytut nie przyjął propozycji dalszej współpracy.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.